Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Sæt omgående en stopper for Blackstone

EN STOR AMERIKANSK kapitalfond opkøber og istandsætter den ejendom, du bor til leje i. Det kan lyde fint, men inden længe stiger huslejen så enormt, at du bliver tvunget ud af dit hjem. Det er desværre virkeligheden for mange københavnere, efter at Blackstone trådte ind på byens boligmarked, og den manglende politiske handling fra Folketinget kan efterhånden mærkes overalt.

Årsagen til, at Blackstone og andre kapitalfonde kan købe ejendomme, renovere dem og derefter hæve huslejen, er paragraf 5, stk. 2 i boligreguleringsloven, der giver mulighed for lejestigning efter en mindre renovering.

I forbindelse med ghettoloven kan de almene boligselskaber blive tvunget til at sælge almene boliger fra for at nedbringe antallet af almene familieboliger i et område.

Og nu er det første tilfælde set, hvor et alment boligselskab benytter paragraf 5, stk. 2, når de ønsker at få mest muligt for deres ejendom ved frasalg.

Også den historiske bygning Holckenhus ved H. C. Andersens Boulevard blev opkøbt af Blackstone, og siden da er restaureringen gået i gang. Det betyder, at det historiske og smukke interiør bliver hevet ud til fordel for ny, billig indretning.

Her har vi fra kommunens side ikke haft mulighed for at gribe ind.

På Uffesgade på Nørrebro går et af Blackstones danske selskaber med planer om at bygge boliger på et grønt område, som vi i 1980′ erne fik skabt i en bydel, hvor netop grønne områder er en mangelvare. Her har kommunen heldigvis mulighed for at sætte foden ned, da det drejer sig om en lokalplan – og vi kan derfor som politikere bestemme, om vi ønsker det grønne område bygget til igen.

Vi har længe været opmærksomme på problemet med kapitalfondenes indtog på det københavnske boligmarked, men som kommune kan vi ikke gøre meget andet end at opfordre Folketinget til at handle. Derfor er jeg glad for, at den nye socialdemokratiske boligminister, Kaare Dybvad, fra starten har gjort det klart, at han vil sætte en stopper for Blackstones udnyttelse af lejelovens paragraf 5, stk. 2.

Men jeg kan være bekymret for, hvad der kan nå at ske, hvis en ændring af loven først sker ved årsskiftet.

Kapitalfondenes indtog har ikke alene den betydning, at vi mister billige boliger.

Det er også en klapjagt på vores grønne områder og vores kulturværdier. Derfor håber jeg, at der er bred opbakning fra de forskellige partier til en lovændring.

Det kan kun gå for langsomt, for mens vi diskuterer, bliver københavnske familier ofre for Blackstones samvittighedsløse jagt på profit.

Som kommune kan vi ikke gøre meget andet end at opfordre Folketinget til at handle.

Blogger: