Bedre arbejdsforhold og flere lærlingepladser i byggeriet af Sydhavnsmetroen

Når byggeriet af Metroen i Sydhavnen går i gang, så kommer der bedre styr på arbejdsforholdene. Det vækker glæde i Enhedslisten.

66 lærlingepladser og løn og rettigheder svarende til den gældende overenskomst. Det forpligter Metroselskabet sig til at leve op til når byggeriet af metroforgreningen til Sydhavnen går i gang. Det mødes med tilfredshed i Enhedslisten.

– Når Københavns Kommune bygger store anlægsprojekter, så skal vi sikre os, at det sker med ordentlige arbejdsforhold. Derfor er det godt, at der strammes op nu. Det hidtidige metrobyggeri har ikke været godt nok, siger Enhedslistens økonomiudvalgsmedlem Charlotte Lund.

Når byggeriet af sydhavnsmetroen går i gang, så skal Metroselskabet godkende både entreprenører og underentreprenører og kan stille krav om dokumentation for overholdelse af arbejdsklausulerne, der skal sikre at arbejdet sker under de forhold, der gælder i Danmark.

– Vi har oplevet med tidligere metrobyggeri, at der mangler kædeansvar. Det har været for nemt for en entreprenør at fralægge sig ansvaret for sine mange underentreprenører. Nu gør vi det klart, at entreprenøren har ansvaret og kan idømmes bod og i sidste ende kan fratages opgaven, hvis der ikke er orden i arbejdsforholdene, siger Charlotte Lund.

Fakta:

  • Kontrakterne for Sydhavnsmetroen indeholder klausuler om løn- og ansættelsesforhold, om beskæftigelse af lærlinge og om sikring af arbejdsmiljø. Endvidere er der stillet krav om, at der skal genereres 66 lærlingeårsværk i forbindelse med byggeriet af Sydhavnsmetroen.
  • Metroselskabet har fået vurderet, at den direkte efterspørgsel efter arbejdskraft på Sydhavnsmetroen vil blive ca. 3.700 årsværk, hvoraf ca. 2.300 årsværk vil være ikke-faglært arbejdskraft.
  • Vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed har Metroselskabet givet dette en højere prioritet på Sydhavnsmetroen, og selskabet har udviklet sin egen arbejdsmiljøklausul, som giver mulighed for håndhævelse af retningslinjer, herunder at kunne give entreprenørerne dagbøder i særlige alvorlige situationer.

Læs mere på Københavns kommunes hjemmeside her