Mand trækker nummer. Foto: Mark Knudsen

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen skal gennemgå store forandringer nu

Pressemeddelelse: Fornuften må sejre. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal gennemgå store forandringer nu, siger Enhedslisten fra Rådhuset.

En bombe er smidt ind i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). På resterne skal der nu rejses en helt ny forvaltning, der bygger på tillid og samarbejde både indbyrdes mellem sagsbehandlerne og med de borgere, det hele drejer sig om.

Det mener Enhedslisten, som bakkede op om den taskforce, der blev nedsat i august 2017 med henblik på at afdække hvorfor Københavns Kommune var dårligst til at tildele førtidspensioner og fleksjob af alle kommuner.

– Vi var skeptiske, men da det blev klart, at taskforcen skulle bestå af udefrakommende medlemmer, var der et håb om, at det reelt kunne føre til forandringer. Og så har det nok også hjulpet, at Anna Mee Allerslev måtte forlade borgmesterposten inden taskforcen for alvor gik i gang, siger Gyda Heding, der er en af Enhedslistens tre medlemmer i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

At der var grund til skepsis viste sig senere, da det blev afsløret, at nogle af de 16 mio. kr., der blev afsat til at forbedre sagsbehandlingen, blev brugt på en ulovlig lægekonsultation på Jobcenter Lærkevej. Men også tidligere (2015) har politikerne i BIU i enighed indgået en aftale for udsatte borgere. Her er opstillet en lang række mål for, hvordan borgerne skal mødes i forvaltningen og hvordan de hurtigst muligt skal igennem systemet. Man kan roligt sige, at det faktisk er det modsatte der er sket i forvaltningen.

Enhedslisten er positivt stemt for de ændringer i forvaltningens måde at arbejde på, som taskforcen foreslår, og som Borgerrådgiveren understøtter med en skarp kritik af forvaltningens arbejde. Og partiet peger på, at der er tale om fuldstændig ændre kulturen i forvaltningen.

– Det vil være forkert at tro, at der bare er tale om små ændringer. Der skal virkelig ruskes op i hele forvaltningen. Derfor er det meget svært for os at have tillid til den nuværende administrative ledelse. Vi vil kraftigt opfordre borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard til at få ryddet op, siger Gyda Heding.

Enhedslisten understreger, at der skal gøres op med den mistænkeliggørelse af borgerne, der hersker i jobcentrene. Når en borger henvender sig til kommunen, skal man stole på borgernes egne oplysninger og de lægeerklæringer, der følger med, når arbejdsevne og sygdomsforløb afklares. Hertil kommer, at kontanthjælp altid har skullet være en midlertidig ydelse. Desværre er der alt for mange eksempler på, at borgere har hængt fast i systemet i mere end 30 år, uden at bliver afklaret til førtidspension eller fleksjob. Det skal være slut nu, mener Enhedslisten.

Resultatet, efter at taskforcens anbefalinger er implementeret, skal være, at Københavns Kommune kommer i den øverste halvdel af landets kommuner, når det gælder tilkendelse af førtidspension og fleksjob. Det kan ske, hvis lægelige udtalelser tages for pålydende og ikke omstødes af sagsbehandlere eller lægefagligt uddannede, der aldrig ser eller taler med borgeren. Og ved budgetforhandlingerne senere på året, skal der afsættes penge til, at sagsbehandlerne kan få nedbragt deres sagsbunker, så processen omring afklaring af arbejdsevne kan forkortes til det mindst mulige.

Skrevet af Michael Neumann, 12.4.18
Pressekontakt: Gyda Heding, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten, Tlf: 24 41 27 04 @: gyda_heding@kk.dk