Gyda Heding. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Borgmester taler mod bedre vidende

Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard harcelerer mod Københavns Kommunes fem lokalt forankrede beskæftigelsesprojekter (Berlingske 14. november). Hendes anke er at kun fire procent af de ledige er kommet i arbejde efter at have gennemført et forløb i et af de fem projekter.

Men borgmesterens kritik er misvisende og vidner om en manglende social forståelse. For succeskriteriet har aldrig været at de ledige kom i beskæftigelse efter endt forløb. Succeskriteriet er at de ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Årsagen er at de ledige der henvises til et forløb hos de fem lokale aktører har en lang række andre udfordringer end ledighed, herunder et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed og hjemløshed.

Størstedelen af de ledige i de lokalt forankrede beskæftigelsesprojekter er derfor slet ikke jobparate. De tilhører nogen af kommunens mest udsatte ledige og succeskriteriet er derfor ikke beskæftigelse, men i stedet reduceret misbrug, sundere livsstil, stabil døgnrytme, øget selvværd og fastholdelse af bolig.

Det er alt sammen noget der på sigt kan bidrage til at den ledige kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Men for en stor dels vedkommende ender det med en førtidspension.

At en lille del af målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse er en succeshistorie. Ikke beskæmmende som borgmesteren udtaler.

Bloggere:


Trykt i Berlingske 24/11-2019. Skrevet sammen med Neil Bloem (SF)