Gorm Gunnarsen og Zenia Nørregaard, fra Enhedslisten Amager Vest og Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Ninna Hedeager Olsen.

Amager

Bevar Amager Fælled og de grønne områder
Amager er på mange måder en dejlig grøn ø med Amager Fælled, Amager Strandpark og mange idrætsanlæg. Men vores grønne områder trues af stadig større byggeprojekter. Det er problematisk, for vi har brug for de grønne områder til klimatilpasning, fritidsaktiviteter, boldspil, leg og afslapning i en stresset hverdag.

Derfor kæmper Enhedslisten indædt for bevarelsen af Amager Fælled, der med sin vilde natur er et nødvendigt åndehul midt i København.

Amager Strandpark er en stor succes, men kan udvides og forbedres; f.eks. med kreative legepladser, udvidet åbningstid for den nye maritime naturlegeplads og åbning nordpå, så der bliver mere plads.

Enhedslisten støtter klimaveje samt grønne fællesskaber som byhaver, haver med mad og fællesspisning i boligblokkene. En bæredygtig udvikling, der også kan skabe job og godt naboskab.

> Vild natur i storbyen er helt unikt. Det er en styrke ved Amager og en gave for København.
Zenia Nørregaard, Enhedslisten Amager Vest

Mere plads i trafikken
Der er stadig problemer med trængsel på Amager. Og står det til det nuværende flertal på Rådhuset, bliver det endnu værre. Den planlagte havnetunnel fra Nordhavn til Amager vil medføre tusindvis af flere biler på de lokale veje. Bilerne skaber pladsmangel, trafikkaos, støj, forurening og øget CO2-udledning. Samtidig koster tunnelen 30 mia. kr., der ellers kunne investeres i grøn transport.

Der skal satses kraftigere på cyklisme, smarte el-delebilsordninger og kollektiv transport.

Omlægningen fra 5A til 5C er en lappeløsning, fulgt af nedskæringer i antallet af busser og længere ventetider. Den bør erstattes af en letbane, der kan gøre nordens travleste rute hurtigere og langt mere bekvem.

Vi fortsætter kampen for at give cyklister og gående den plads, deres antal berettiger dem til. Det betyder færre parkeringspladser, flere cykelstativer samt bredere cykelstier og fortove.

Plads og støtte til de unge
Der flytter flere og flere mennesker til Amager, og det er vi glade for. Men med befolkningstilvæksten er der også brug for mere plads og støtte til fælles fritidsaktiviteter for børn og unge. Fritids- og ungdomsklubberne skal styrkes med personale, flere aktiviteter og tilbud om ekstra støtte til børn og unge med forskellige behov. Pladsgarantien bør også gælde i klubberne for de 12- til 14-årige.

Der er brug for mere varierede udbud, hvor de unge selv har indflydelse på, hvad der skal ske, og hvor der er mulighed for udvidede åbningstider f.eks. i weekenderne.

I Enhedslisten vil vi gerne etablere ungehuse og væresteder, hvor også dem over 18 år kan blive en del af et socialt og kreativt miljø.

Der skal skabes plads til levende byrum med flere muligheder for f.eks. gadeidræt og musik, som kan tiltrække de unge, så de også får lyst til at blive boende i fremtiden.

>> Undervisning skal være velforberedt og også foregå i naturen. Så vil de unge kunne redde planeten.
Gorm Gunnarsen, Enhedslisten Amager Vest

Boliger for alle
Fattigdommen vokser på Amager, og det synes vi er noget skidt. Rigtig mange har fået problemer med at betale husleje efter indførslen af kontanthjælpsreformen. I Enhedslisten vil vi ikke være med til at smide folk på gaden eller tvinge dem til at optage overlevelseslån og forgælde deres familiers fremtid.

Vi skal sikre, at kommunen og lokale arbejdsgivere finder de nødvendige arbejdspladser, der kan støtte de mennesker, som har allermest behov.

Derudover er der brug for en blanding af boliger til mennesker i forskellige livssituationer, f.eks. små og store lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger og skæve boliger, samt bedre mulighed for etablering af kollektiver og bofællesskaber.

For at skabe flere billigere boliger, stiller Enhedslisten krav om almene boliger, når der bygges nyt. Næste skridt er at oprette et kommunalt boligselskab og etablere en kommunal boligformidling.

 

Lokalafdelinger

Enhedslisten har to lokalafdelinger på Amager

Besøg Amager Vests hjemmeside

Besøg Amager Østs hjemmeside

Besøg Enhedslisten Amager på Facebook