Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten og nørrebroe'er Ninna Hedeager Olsen med Gyda Heding fra Enhedslisten Blågård og Jakob Lindebæk Jasim fra Enhedslisten Indre Nørrebro - Den Røde Firkant.

Nørrebro

Et grønnere Nørrebro
På Nørrebro ønsker vi at stoppe al gennemkørende biltrafik. Store dele af bydelen er allerede trafikenklaver, hvor bilerne kun kan komme ind fra ét sted og ud igen. Det skal udbygges og forstærkes. De store veje skal trafikdæmpes – f.eks. Tagensvej, hvor busserne skal prioriteres, og det skal være lettere for fodgængere at krydse gaden. Vi har alt for meget asfalt på Nørrebro – bilparkeringen skal derfor reduceres til fordel for grønne gader og cykelparkering.

Nørrebro har landets laveste bilejerskab – vi cykler i stedet for! Men vi kan blive endnu bedre til det. Mange børneforældre har en ladcykel – men andre kan også få brug for én, når vi fx skal transportere maling hjem. Derfor skal vi have mulighed for adgang til låne-ladcykler.

En fjerdedel af al gods (og halvdelen af let gods) kan leveres på cykel. Derfor skal vi have ordninger, hvor pakker og gods leveres centralt, og derefter køres på ladcykel den sidste kilometer. Erhvervslivet skal så vidt muligt anvende ladcykler i stedet for diesel-osende biler. Kommunen skal sikre, at dette fremmes gennem ordninger.

På Nørrebro vil vi ikke afgive én eneste kvadratmeter grønt, og vi skal udnytte de få grønne områder bedst muligt. Vi vil have taghaver og lokale fødevarefællesskaber. Der skal etableres brugerråd for Assistensen og De Gamles By for at sikre, at udviklingen af disse sker i overensstemmelse med bydelens ønsker.

Enhedslisten vil samtidig prioritere gratis fritidsaktiviteter for børn og unge. Eksempelvis ønsker vi, at der skal etableres fodboldbaner på DSB-banerne nord for Tagensvej.

>> Enhedslisten sætter mennesker før biler.
Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten og medlem af Enhedslistens Blågård

Fakta: Befolkning
Vi er 80.000 mennesker på Nørrebro. Heraf er halvdelen under 29 år, og 15.000 er børn og unge under 19 år. Kun 22% af boligerne på Nørrebro er almennyttige.

Et mangfoldigt Nørrebro
På Nørrebro presser den trange plads og de stigende huslejepriser mangfoldigheden. I Enhedslisten kæmper vi for en bydel med rum og plads – også for socialt udsatte. Hjemløse i Folkets Park skal behandles ordentligt og have adgang til sengepladser og offentlige toiletter. Kommunen skal understøtte lokale, frivillige væresteder som nødherberget Grace, der ligger inde med den fornødne ekspertise og erfaring. Dog ved vi, at dette ikke kan stå i stedet for langsigtede sociale indsatser, som har en høj prioritet hos Enhedslisten.

Øget beskæftigelse går hånd i hånd med en social indsats. Kommunen skal skabe job og praktikpladser. Socialøkonomiske virksomheder skal støttes økonomisk og politisk. Eksempelvis Ishtar og Send Flere Krydderier, der skaber meningsfuld beskæftigelse for indvandrerkvinder, eller Fritidsakademiet FRAK, der skaffer unge i bydelens udsatte boligområder fritidsjob.

>> Jobcentret skal være til for at hjælpe og ikke – som nu – være efter folk.
Gyda Heding, Enhedslisten Blågård

Fakta: Plads
Til alle os nørrebro’ere er der kun 1 svømmehal, 3 kommunale idrætshaller, 3 fodboldbaner og 5 gymnastiksale. Vi har kun 7 m2 offentligt tilgængelige grønne arealer pr. indbygger. I København er det tilsvarende tal 39 m2 pr. indbygger.

Et levende Nørrebro
Enhedslisten kæmper for kulturel mangfoldighed og for mere fællesskab og deltagelse i lokalmiljøet. Et rigt kulturliv fremmer møder på tværs af forskelligheder. På Nørrebro skal der være plads til både professionel kultur og til almindelige menneskers egen kreativitet. Derfor skal der skabes gode vilkår for borgerinddragelse og nye gadeaktiviteter, som fester, byhaver og et mangfoldigt foreningsliv.

Medborgerhuse og biblioteker er vigtige lokale kulturcentre. Borgerne på Nørrebro skal have indflydelse på driften, så tilbud og behov passer sammen. Der skal fx være mulighed for at udvide åbningstiderne og sænke priserne i de kommunale caféer og spisesteder.

Lokalafdelinger

Besøg Enhedslisten Nørrebros hjemmeside
Besøg Enhedslisten Nørrebro på Facebook

Enhedslisten Nørrebro består af fire lokalafdelinger.

Blågård
Besøg Enhedslisten Blågårds hjemmeside
Besøg Enhedslisten Blågård på Facebook

Indre Nørrebro – Den Røde Firkant
Besøg Enhedslisten Indre Nørrebro – Den Røde Firkants hjemmeside
Besøg Enhedslisten Indre Nørrebro – Den Røde Firkant på Facebook

Nørrebro Park
Besøg Enhedslisten Nørrebro Parks hjemmeside
Besøg Enhedslisten Nørrebro Park på Facebook

Ydre Nørrebro
Besøg Enhedslisten Ydre Nørrebro hjemmeside
Besøg Enhedslisten Ydre Nørrebro på Facebook