John Andersen og Sune Hvidtfeldt Håkansson fra Enhedslisten Sydhavnen og Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Ninna Hedeager Olsen (i midten).

Sydhavnen

Fællesskab i Sydhavnen
Sydhavnen er noget særligt. Et kvarter hvor solidariteten og respekten for det enkelte menneskes særheder står i højsædet. Et sted, hvor der er plads til bumser og banditter, advokater og artister. Og så alle os andre… Det skyldes blandt andet, at vi har mange billige almene boliger i Sydhavnen, så der også er plads til SOSU’er, skraldemænd, sygeplejersker og arbejdsløse, som ikke har en chance for at købe de nye dyre boliger, som opføres i disse år. Selvom Sydhavnen er ved at forandre sig, så er det vigtigt, at det forbliver et sted hvor der er plads til alle.

Det er en gammel sandhed, at det er dem, der har skoen på, der ved, hvor den klemmer! Når der skal bygges Metro, omlægges busser, eller børnenes skolevej skal sikres, så er det os, der bor her, der kan komme med de gode løsninger. Formelt bliver vi hørt, men reelt har det nuværende lokaludvalg ingen magt. Derfor arbejder Enhedslisten for at byens lokaludvalg styrkes, og at Sydhavnen får et selvstændigt lokaludvalg, der løbende kan påvirke beslutningerne på Rådhuset og arbejde med at sammenbinde den nye og gamle del af Sydhavnen.

>> Sydhavnen skal være til alle, derfor arbejder vi for flere billige almene boliger.
John Andersen, Enhedslisten Sydhavnen

Tippen og de grønne områder
Hjerteblodet i Sydhavnen har altid været vores grønne områder og den bynære natur, som vi igennem årene har kæmpet for at bevare. Nogle kampe er tabt, men den tilbageværende ubebyggede del af Karens Minde er nu sikret som et grønt område, og sydspidsen af Sydhavnstippen er blevet fredet. I Enhedslisten kæmper vi for at få hele Tippen fredet.

Bynær natur er vigtigt for vores by, derfor accepterer vi ikke angreb på den. Uanset om det gælder kampen om Amager Fælled eller Sydhavnstippen.

Men vi kæmper ikke kun for at bevare de grønne områder, vi har nu. Vi støtter også lokale initiativer, der vil skabe flere grønne områder og mere bynær natur. Blandt andet i form af små lommeparker i Sydhavnen på mindre arealer, der lige nu er asfalterede eller flisebelagte, og som knapt bruges til ophold.

Et grønt København er ikke kun til glæde for beboerne, det sikrer også at vi kan have et rigt dyreliv. Derfor støtter vi op om et lokalt initiativ, der ser på muligheden for at etablere grønne korridorer, der kan forbinde Sydhavnens grønne områder med hinanden, så dyrelivet lettere kan bevæge sig på tværs af bydelen.

Ungdomskultur i SydhavnsGade
På initiativ fra frivillige åbnede SydhavnsGade i 2016, som et midlertidigt brugerstyret ungdomskulturhus. Stedet har allerede lagt tag til en del ungdomsfester, til graffitiworkshops, til teater i samarbejde med Sydhavns Teater og senest som fast sted for Foodsharing Copenhagens madbyttemarkeder til stop af madspild. I mange år har unge i Sydhavnen manglet et sted at være sammen og lave brugerstyrede aktiviteter, som ikke er forenings-, kultur- eller idrætstilbud, der koster penge, eller klubber og institutioner der lukker om aftenen. Med SydhavnsGade har de unge sydhavnere nu et sted at folde sig frit ud, som et alternativ til at hænge på gaden, hvor der er alt for lidt at tage sig til.

Derfor er SydhavnsGade vigtig. I Enhedslisten vil vi arbejde på, at SydhavnsGade bliver permanent, eller at der findes et godt alternativt sted at flytte aktiviteterne til. 

Et samlet Sydhavnen
Meget voldsom trafik går gennem Sydhavnen. De store veje, Scandiagade og Sydhavnsgade skiller den nye bebyggelse på Holmene fra ”det gamle Sydhavnen”. Der er brug for langt bedre forhold for cyklende og gående. Det skal være sikkert for byens børn at krydse vejene, så det bliver muligt at samle Sydhavnen i et skoledistrikt, det vil bidrage til en bedre sammenhæng mellem det nye og gamle Sydhavnen.

Derfor ønsker Enhedslisten Sydhavnen, at cykelruten »den grønne kile« skal udbygges med cykel- og gangbro over Sydhavns Plads. Der skal også sikres ordentlige forhold for bløde trafikanter ved krydsning af Sydhavnsgade ved Sjællandsbroen, for enden af Sluseholmen og ved Bådehavnsgade, hvor forholdene i dag er under al kritik.

>> Vi vil have en samlet bydel. Derfor vil skal vi sikre bedre overgange over Sydhavnsgade for fodgængere.
Sune Hvidtfeldt Haakansson, Enhedslisten Sydhavnen

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Sydhavnens hjemmeside

Besøg Enhedslisten Sydhavnen på Facebook