Borgerrepræsentationsmedlemmer for Enhedslisten Charlotte Lund og Ulrik Kohl med Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Ninna Hedeager Olsen (i midten).

Vanløse

Vanløse bymidte – kan blive meget bedre

“Kronen Vanløse”
To investeringsfirmaer, „Capital Partners“ Solstra og Tristan, overtog et fallitbyggeri og udvidede projektet til „Kronen“ ved Vanløse Station.

I „Kronen“ er der plads til parkering af 400 biler og 1700 cykler. Sandsynligvis ikke nok til Kronens beboere, ansatte, handlende og alle, der cykler til Vanløse Station.

Men Kronen afhjælper ikke boligbehovet, og lejlighederne er for dyre.

 • Byggerier i Vanløse skal ikke styres af “Capital Partners“. Kommunen bør stille skrappere krav til det spekulative ejendomsmarked.
 • Problemerne med trafikken og forureningen omkring Vanløse bymidte og „Kronen“ skal løses.
 • Der skal være bedre forhold for cyklisterne og cykelparkeringe.

Det grimme plankeværk, den tomme grund og hullet i jorden
Grunden overfor Frode Jacobsens Plads ved Vanløse Station har i lang tid været skæmmende for Vanløse bymidte.

En lokalplan blev vedtaget i 2012, men i 2017 er intet sket. Grunden ligger ubenyttet hen med vandfyldte huller bag et grimt plankeværk.

Grunden skal ifølge lokalplanen udvikles til “en blanding af servicefunktioner, butikker og arbejdspladser” og være “et arkitektonisk markant, moderne byggeri”.

Men Vanløse har et stort behov for boliger til priser, som almindelige mennesker kan betale.

Den private ejendomsret har stået i vejen for en fornuftig brug af en central grund i Vanløse. Kommunen og lokale kritikere har ikke kunnet gøre noget, og beboerne i Vanløse har måttet finde sig i et grimt plankeværk og en misligholdt grund midt i Vanløse.

 • Enhedslisten foreslår, at grunden planeres og der opstilles midlertidige boligcontainere til f.eks. hjemløse, studerende, lærlinge og andre uden bolig.

Trafik og miljø i Vanløse
Jernbane Allé er blevet mere fredelig, efter at der er lavet midterrabatter, og cykelstierne er ført igennem på begge sider. Der er også sket andre forbedringer. Bekæmpelsen af støj, forurening og for høj hastighed, skal dog fortsætte.

 • På Jernbane Allé mellem Vanløse Allé og Jydeholmen skal der laves gågade eller “sivegade” med gennemkørsel for én bus. På andre dele af Jernbane Allé bør hastigheden også nedsættes.
 • Den såkaldte “Super-cykelsti” på Hyltebjerg Allé skal markeres med fuld opstribning på hele strækningen fra Grøndals Parkvej til Damhusengen.
 • På veje omkring børneinstutioner, skoler og plejehjem, skal der være flere cykelstier og fartbegrænsninger.

Det grønne Vanløse
Damhussøen og Damhusengen udgør det største grønne område, der hver dag benyttes af mange beboere og organisationer i Vanløse. Men der er også andre grønne områder.

 • Damhusengen skal bevares og udvikles ifølge nuværende planer som vådområde, naturområde og rekreativt område samt forbedret sportsområde.
 • Vandmiljøet ved Damhussøen skal forbedres.
 • Der skal oprettes flere grønne pladser, f.eks. på Helga Larsens Plads – og Grøndalsparken kan udbygges.

Vanløse – også for ældre
De ældre borgeres boligforhold, sundhed, sociale trivsel og tryghed i det offentlige rum kan forbedres. De skal også kunne søge rådgivning om helbred, jura og økonomi.

 • Ældre borgere skal tilbydes passende billige boliger med tilbud om nære trivselsmuligheder.
 • Boligerne skal være tæt på indkøbs- og trafikcen tre, og beboerne skal have mulighed for at deltage i nærmiljøets aktiviteter. Ældre borgere må ikke blive socialt og fysisk begrænsede. Indflytning i et ældre-bofællesskab betyder bedre livskvalitet.
 • Bilernes hastighed skal nedsættes, fodgængerfelter og lyskurve skal tilpasses, så ældre kan passere vejene i sikkerhed.

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Vanløses hjemmeside

Besøg Enhedslisten Vanløse på Facebook