Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Drop Lynetteholmen

Nu er Frank Jensen ude af planpolitikken. Det burde Lynetteholm også være. Lynetteholm er ikke kun ufornuftig, fordi det er en voldsom gene at transportere mere end 60 millioner tons jord tværs gennem Østerbro og det nordlige Amager – og fordi larmen bliver infernalsk.

Det er den også, fordi planen som helhed strider mod fornuftige mål som helhedssyn i planer for hovedstadsregionen, flytning af pendlertrafik væk fra biler, beskyttelse af havmiljøet, sikring af spekulationsfrie og billige boliger, minimering af udledning af klimagasser, adgang mellem havneløb og Øresund for mindre fartøjer og god badevandskvalitet.

Trykt i Politiken 7/12-2020

Blogger: