Rikke Lauritzen, Charlotte Lund og Knud Holt Nielsen (med datteren Agnes) fra Enhedslisten Vesterbro og Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Ninna Hedeager Olsen (i midten til vestre).

EL fejrer Fars Dag ved at sætte fokus på fædres rettigheder

Det er en kæmpe omvæltning at blive forælder, men mange fædre at står alene med de udfordringer, som det kan medføre.

I dag oplever mange at kommunen ikke er så meget til for dem. Det er et problem, både for den enkelte far, men også for et samfund, der bryster sig af at være ligestillet.

Det er kun mødre, der screenes for fødselsdepression, til trods for at vi ved at syv procent af nybagte fædre årligt rammes af fødselsdepression. Det er ikke godt nok. Bedre bliver det ikke af at fædre og medmødre på barsel ikke automatisk tilbydes sparring med ligesindede i mødregrupper, samt at myndighedernes henvendelser vedrørende barnet i mange tilfælde kun stiles til moren.

I anledning af Fars Dag vil Enhedslisten gerne hylde byens fædre, ikke bare med skåltaler, men også med bedre muligheder.

Derfor stiller vi nu forslag om at:

– Fædre og medmødre systematisk tilbydes screening for fødselsdepression på lige fod med mødre.

– At mødregrupper udvides til at være til også at være et tilbud til fædre og medmødre på barsel.

– At alle kommunale henvendelser vedrørende barnet sendes til alle forældre

“En god familiepolitik handler om rettigheder for alle forældre, derfor er det vigtigt at kigge på færdes og medmødres vilkår. Tidlig og bedre opsporing er et godt redskab for at støtte op om familierne før problemerne vokser op til loftet”, siger socialordfører Charlotte Lund

“Flere mænd end nogensinde vil gerne spille en meget aktiv rolle i deres lille nye barns opvækst. Men som samfund er vi rigtig dårlige til skabe ordentlige rammer for dette. Samtidig er der en manglende viden om, og måske også blindhed for de alvorlige psykiske problemer, som nogle bliver ramt af, når de bliver fædre. Det både kan og skal vi gøre bedre”, siger børneordfører Knud Holt Nielsen”

Fakta:

Årligt rammes hver tiende nybagte mor og hver 13. nybagte far af fødselsdepression.

Alle nybagte københavnske mødre tilbydes at komme i en mødregruppe

I 2019 blev der født 15.490 børn i København