Enhedslisten København siger ja til ny ø – dog med betingelser

Demokratiet var ikke inviteret, da overborgmester Frank Jensen sammen med regeringen fremlagde planerne for en ny bydel i København – Lynetteholmen. Uden offentlig diskussion og uden i det mindste at drøfte forslaget med partierne på rådhuset kom forslaget som en bombe, hvilket formentlig også har været hensigten. De nye planer blev diskuteret på generalforsamling den 9. marts 2019, sammen med en række forslag til et politisk program for byudvikling. ”Enhedslisten København er ikke modstandere af skabelsen af en kunstig ø i havnen, som led i udviklingen af et nyt kvarter. Vi er dog principielle modstandere af den foreslåede finansieringsmodel, ligesom vi altid har afvist planerne om en havnetunnel og ikke ønsker en sådan koblet til Lynetteholmen. I stedet ser vi i Lynetteholmen en mulighed for skabelsen af en CO2 neutral bilfri bydel, der kan være en model for resten af byens muligheder”, hedder det således i det vedtagne program.

I takt med at syge og udsatte borgere bliver fattigere på grund af den borgerlige regerings fattigdomsreformer tvinges flere og flere til at flytte ud af byen. Priserne på boliger er blevet presset så højt op, at de umuligt kan blive boende i den by, hvor de lever, studerer og arbejder. Enhedslisten Københavns byudviklingspolitik sigter på at ændre denne udvikling. Det skal være en by for mennesker frem for spekulanter. En by, der også er for de københavnere, der har lave eller middelindkomster. En by der er behagelig at leve, bo og arbejde i, med plads til grønne rekreative områder og en levende kulturhistorie. Vi ønsker en klimaneutral by, hvor ingen er tvunget til at tage bilen i mangel på en ansvarligt alternativ. Løsningen er en ordentlig planlægning af nybyggeri i København. Det er derfor et krav for Enhedslisten, at der afsættes plads til dag-, uddannelses- og kulturinstitutioner når der planlægges bebyggelse af nye områder.

Byggeriet af nye private ejendomme er med til at hæve ejendomspriserne over byen. Enhedslisten København mener derfor, at nybyggeri af boliger i så høj grad som muligt skal udføres som alment boligbyggeri. Denne ejerform indeholder mulighed for, at der kan bygges mange forskellige typer af boliger, der både kan bebos af enlige, familier og grupper. Det kan give mulighed for at bygge mindre boliger, som for tiden er efterspurgt, men også for at bygge større boliger, der kan deles.

Frem for højhuse foretrækker Enhedslisten karrébyggeri, der i højere grad skaber nærmiljøer som befolkningen kan trives i. Det handler ikke kun om at sikre Københavnerne luft og lys. Ved karrébyggeri bygges der videre på byens oprindelige udtryk, ligesom det giver den nødvendige tæthed for at skabe byliv og fællesskaber.

Enhedslisten København mener ikke at tilflytning til byen er en naturlov. Viser det sig nødvendigt med fortætning, peger Enhedslisten København over den lange bane, på omdannelsen af nogle villakvarterer til karrebyggerier.

Enhedslisten København stiller krav om investeringer i udsatte boligområder. Både i områdernes fysik, men også i de mennesker, der bor der. Dette skal ske gennem boligsocialt arbejde, gennem at investere i uddannelse, job, trivsel, tryghed, netværk og ordentlig kommunal service. Disse tiltag skal gøre områderne attraktive for alle slags mennesker. Samtidigt med en investering i de udsatte boligområder, ønsker vi at skabe plads i de velhavende boligområder til den del af befolkningen, der har lave indkomster.

En stor del af CO2 udledningen stammer fra byggeri. Derfor skal vi være med til at stille krav til bygherrer om at anvende miljøvenlige materialer, når der bygges nyt. Men kommunen skal også hjælpe med til at sikre en højere genanvendelse af byggematerialer i byggeriet. For at modgå forurening og CO2-stigninger bør der plantes træer og etableres grønt, hvor det er muligt.

Yderlige information: Borgmester Ninna Hedeager Olsen Mobilnr.:33 66 26 26
Københavnsbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem Reinout Bosch Mobilnr.: 52 67 46 69