Gyda Heding. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Hver femte ledige straffes – og nu bliver det endnu værre

Har du en ven eller et familiemedlem, der er på kontanthjælp eller modtager sygedagpenge? Så ved du også, at beskæftigelsessystemet i stigende bygger på kontrol og straf.

I 2017 blev 22% af de københavnske ledige sanktioneret. Det vil sige, at de fik beskåret deres ydelse fordi de udeblev fra et møde eller på anden måde forbrød sig mod beskæftigelsessystemets indviklede regelsæt. Tallet for de såkaldte aktivitetsparate ledige er endnu højere.

At blive beskåret i sin ydelse har selvsagt voldsomme konsekvenser for den ledige, der i forvejen lever på et eksistensminimum.

Mens hver femte ledige københavner således bliver økonomisk straffet, så er tallet langt lavere i de øvrige store byer i landet. I Esbjerg, Aalborg og Aarhus er det således under 6% af de ledige, der oplever sanktioner.

Når København ligger langt højere end resten af landet så skyldes det, at vi har centraliseret opgaven i den såkaldte K-kasse.

Hvor det tidligere var den enkelte sagsbehandler, der skulle vurdere, om der var belæg for at straffe den ledige, så er det nu en central enhed, der uden at have kendskab til den enkeltes livssituation, fælder dommen.

I Enhedslisten har vi forsøgt at menneskeliggøre systemet en smule ved at give kompetencen tilbage til sagsbehandlerne, der trods alt har et bedre kendskab til den ledige eller syge københavnerens forhold, og derfor måske bedre kan se de formildende omstændigheder ved de ofte små forseelser eller forglemmelser.

Forslaget blev desværre nedstemt af et flertal i Borgerrepræsentationen. Dermed fortsætter sanktionsregimet som hidtil.

Og som om det ikke var nok, så har et folketingsflertal bestående af højrefløjen og socialdemokraterne netop indgået en aftale, der skærper sanktionerne og forringer de ledige og syges retssikkerhed yderligere.

På trods af at en undersøgelse fra ankestyrelsen har påvist at hver femte kommunale sanktion var forkert, så lægger flertallet ikke op til at stramme op overfor kommunernes praksis.

Trykt i Information 17/12-18

Blogger: