KØBENHAVN KÆMPER FOR NUL TRAFIKDRÆBTE INDEN 2025

København har gennem mange år oplevet et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, men de sidste fem år er tallene stagneret. Det kræver derfor politisk handling, hvis kommunens vision om nul dræbte og tilskadekomne i 2025 skal nås, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL)

172 alvorligt tilskadekomne og 5 dræbte i trafikken sidste år. Det er virkeligheden i Københavns Kommune, hvor man de sidste fem år har oplevet en stagnering i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Det er i høj grad cyklister og fodgængere, der kommer til skade i ulykkerne. De står for 70 procent af tilskadekomne, og det kan ikke fortsætte.

Borgerrepræsentationen vedtog i december 2017 nulvisionen, der indebærer, at ingen skal blive dræbt eller komme alvorligt til skade i Københavns trafik i 2025. Det er en optimistisk vision, men det er muligt at realisere den med den rette politiske handling, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

– Vi har som politikere et ansvar for, at byens trafik er et sikkert sted at færdes, uanset om du er gående, på cykel eller i bil. Det er i høj grad de bløde trafikanter, der kommer til skade, og det er ikke holdbart i cykelbyen København. Derfor skal vi gøre mere, hvis vi skal nå vores mål om nul dræbte og alvorligt tilskadekomne i 2025, siger Ninna Hedeager Olsen.

En redegørelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen giver en række konkrete bud på løsninger. Heriblandt at man indfører 40 km/t hastighedszoner, der har vist sig at kunne nedbringe antallet af personskadeulykker med 75 %. Politiet er dog stadig tilbageholdende med at give tilladelse hertil, da Transportministeriet ikke har færdiggjort den vejledning, som kommunen skal følge.

Daværende transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) lovede en ændring allerede tilbage i januar 2014. Efterfølgende har nuværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) i marts 2017 gjort det klart, at han også ønsker reglerne ændre. Det begrunder han bl.a. med, at han selv har børn, som gerne skulle kunne færdes sikkert i trafikken.

– Den nuværende transportminister har for halvandet år siden udtalt sig positivt overfor hastighedszoner, da det bl.a. vil beskytte hans egne børn. Så jeg forstår simpelthen ikke, at hvorfor det stadig trækker ud med at få vejledningen på plads. Den er efterlyst af flere kommuner, og vil gøre en kæmpe forskel for vores arbejde med at skabe større trafiksikkerhed, siger Ninna Hedeager Olsen.

De mange forslag i redegørelsen vil samlet set kunne hjælpe København i retning af nulvisionen. Det kræver dog også bedre finansiering, og de sidste år er der ikke blevet afsat anlægsmidler til trafiksikkerhed.

– Vi er nødt til at prioritere det her område højere i fremtidige budgetforhandlinger. Stagneringen i antal ulykker falder sammen med den manglende finansiering, så det er et vink med en vognstang til os alle på rådhuset, siger Ninna Hedeager Olsen.