Københavns Rådhus

Københavns Kommune fortsætter med at sanktionere svage borgere

Et flertal i beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i dag besluttet at fortsætte en udskældt model, der straffer hver femte københavner på overførselsindkomst. Det er alt for rigidt, mener Enhedslisten, der nu vil have Borgerrepræsentationen til at tage stilling.

En kommune kan skære i en kontanthjælpsmodtagers ydelse, hvis hun eller han bliver væk fra en aftale. Det har ført til at 22% af de københavnske kontanthjælpsmodtagere blev straffet i 2017. Og det er for meget mener Enhedslisten:

Kommunen er alt for nidkære. Udsatte københavnere har ikke brug for straf. De har brug for støtte og vejledning, siger Enhedslistens beskæftigelsesordfører Gyda Heding.

Tilbage i 2010 centraliserede kommunen kompetencen til at udstede sanktioner. Og det har ført til en stor stigning i antallet af straffe.

Enhedslisten havde på dagens møde i Beskæftigelsesudvalget stillet et forslag om at nedlægge K-kassen – den centraliserede sanktions-enhed – og i stedet give kompetencen tilbage til sagsbehandleren i jobcenteret:

– K-kassen er blevet eksperter i at sanktionere og straffe københavnerne. Men det hjælper ikke noget. Sagsbehandleren kender den enkelte og kan bedre se, hvad der skal til for at hjælpe den pågældende videre i livet og for dem, som skal den vej tættere på arbejdsmarked. Derfor ser vi gerne, at K-kassen  bliver nedlagt, siger Gyda Heding.

Forslaget blev nedstemt i beskæftigelsesudvalget og derfor stiller Enhedslisten nu forslaget direkte i BR salen. Her håber partiet på at få flertal for at lukke K-kassen.

I København blev 22 % af alle borgere på sociale ydelser sanktioneret i 2017. Til sammenligning blev kun 3 procent af de udsatte straffet økonomisk i henholdsvis Odense, Esbjerg og Aalborg. Mens tallet var 5,5 i Aarhus.

Link til Enhedslistens forslag: https://www.kk.dk/indhold/beskaeftigelses-og-integrationsud-valgets-modemateriale/22102018/edoc-agenda/04be1895-4ea5-468c-a0c9-e4658bb82d49/7dc365bc-0384-4747-84b8-7f3d2e8016d4