Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Kulbaneparken skal prioriteres højere

Kulbaneparken er ved at vokse frem i Valby.

Når den står færdig, vil lokale have mulighed for at tage et afbræk fra dagligdagen i 44.000 m2 grønne omgivelser.

Som den lokale styregruppe for projektet rigtignok påpeger i et indlæg her i avisen, så er der brug for en højere prioritering af projektet fra politisk side. Det oplevede jeg selv, da jeg besøgte parken i august sidste år, og jeg vil opfordre mine kolleger på rådhuset til at tage imod styregruppens invitation til en rundvisning, så de ved selvsyn kan se potentialet og ikke mindst manglerne og samtidig mærke det lokale engagement. Der er mulighed for at give Kulbaneparken et tiltrængt og et afgørende løft.

Som det ser ud nu, vil der ikke blive opført skraldespande, Københavnerbænke og sammenhængende beplantninger.

Det er ellers nogle af de faciliteter, vi forbinder med en park i København. Offentlige toiletter vil også gøre en mærkbar forskel i parken.

Kvarteret omkring Kulbaneparken er i mange år blevet overset. Det forsøger vi nu at rette op på med en af de største nye parker i København.

Men det skal ikke være et halvhjertet forsøg på at skabe noget nyt. Kulbanekvarteret og dets beboere fortjener en ordentlig indsats.

Jeg håber, at vi på rådhuset kan blive enige om at give Kulbanekvarteret den park, beboerne fortjener.

Bragt i Valby Bladet den 24. september 2019.

Blogger: