Lægdommer i Enhedslisten

Mangler du at betale partiskat af dit vederlag?

Alle lægdommere i Københavns Kommune modtager kr. 1.100 per retsdag uanset timeantal.
Heraf betales 1/3 af bruttovederlaget i partiskat.

For hver retsdag du har været udpeget, skal du dermed overføre 366,50 kr. til konto: 5301-0931555 eller til Mobil Pay: 17681

Mrk. indbetalingen “lægdommer kbh”.

Netværk for lægdommere

Som lægdommer kan du have behov for særlig viden om det danske retssystem og du vil møde etiske dilemmaer, som kan være svære at stå alene med. Derfor tager Enhedslisten København initiativ til et netværk for lægdommere. Grundet COVID-19, starter vi først op i foråret 2021. Du har tavshedspligt som lægdommer og netværket vil derfor udelukkende arbejde med at få øget viden og indsigt i retssystemet samt principielle og etiske spørgsmål. Skriv til kbh@enhedslisten.dk, hvis du vil være med.

Generelt om lægdommerhvervet

Hvert fjerde år vælger Københavns Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge). Sidste udpegningsrunde var ved årsskiftet 2019/2020. Omtrent 10.000 danskere på landsplan er lægdommere og er med til at dømme i en række straffesager. Lægdommere er på flere områder ligestillede med den juridiske dommer og har samme ansvar for de afgørelser, de træffer.

Som lægdommer er det godt at vide følgende

Du skal regne med at blive indkaldt 4 gange årligt. Normalt er der kun tale om en enkelt dag. Der er tale om borgerligt ombud, så med få undtagelser er du forpligtet på at deltage, hvis du bliver udpeget. Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe opgaven som lægdommer.