Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

EL-borgmester: Overborgmesterbejler skal droppe planen om en havnetunnel og en rigmandsghetto

Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, har meldt sig på banen som Socialdemokratiets kandidat til posten som overborgmester.
Det sker med sympatiske budskaber om, at byen ikke kun må blive for de rige og smukke, og at grønne områder skal vægtes højere end i dag. Samtidig revser Sophie Hæstorp Folketinget for at fokusere på jyske motorveje fremfor at investere i en grøn og kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Jeg kan kun erklære mig enig i de flotte overskrifter. Derfor undrer det mig også, at Sophie Hæstorp bakker op om Frank Jensens model for Lynetteholmen, hvor grundsalget skal være med til at finansiere en havnetunnel. Det vil betyde så høje grundpriser, at bydelen netop bliver til et VIP-projekt for de rige og smukke. Og nye motorveje i hovedstadsområdet er lige så forfejlede, som de er i Jylland.

NY CYKELFORBINDELSE SKAL KNYTTE NØRREBRO OG NORDVEST TÆTTERE SAMMEN

Jernbanesporene for linje F kiler sig ned mellem Nørrebro og Nordvest og skaber en fysisk barriere mellem Mimersparken og Lygten. En ny stiforbindelse under jernbanen skal både gøre det lettere for gående og cyklende at komme fra Nørrebro til Nordvest og vice versa, sikre nærområdet mod skybrud samt øge trygheden og sikre bedre betingelser for byliv i og omkring Mimersparken.

KØBENHAVNSK PARK HAR FÅET ET KÆMPE LØFT

280 nye træer, en skatepark og et stort bevægelsestorv med træningsfaciliteter er nogle af de forbedringer, som nu står klar til københavnerne i Remiseparken på Amager. I forbindelse med en skybrudssikring af området og udviklingen af Urbanplanen er der investeret 59 mio. kr. i parken, som nu står klar.