NYBROGADE GENÅBNER MERE GRØN OG MED FLERE CYKELSTATIVER

En bred promenade ved kanalen, 13 nye træer og 27 flere cykelparkeringspladser. Efter ni måneders arbejde og arkæologiske fund undervejs er Nybrogade igen klar til københavnerne. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over byens nye frirum.

Nybrogade har fået helt nyt udtryk. Den historisk vigtige gade mellem Gl. Strand og Frederiksholms Kanal er som forvandlet efter et større anlægsprojekt, der afsluttes endeligt i slutningen af november. 31 parkeringspladser er nedlagt for at gøre gaden mere cykel- og forgængervenlig. De er erstattet af 27 cykelparkeringspladser og en bred promenade ved kanalen med nye træer omkranset af københavnerbænke, der inviterer til en langsom pause.

– Nybrogade var i mange år et kontrastfyldt sted. De smukke og bevaringsværdige bygninger langs gaden fortjente ikke al den trafik og de mange parkerede biler. Den nye promenade med de mange nye træer og bænke inviterer i høj til at blive brugt. Det er vigtigt, at vi også fremadrettet sørger for at skabe den slags frirum til byens borgere og de turister, der lægger vejen forbi, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Det har længe været et politisk ønske, at Nybrogade skulle renoveres. Færdiggørelsen af 200 meter lange Nybrogade markerer afslutningen på arbejdet med at anlægge en promenade hele vejen langs Frederiksholms Kanal – fra Prinsens Bro over Gl. Strand og til Holmens Bro.

Bekymrede borgere giver smalle fortove
Beboere omkring Nybrogade har fra start frygtet, at gaden efter ombygningen ville ende med mere udeservering og natteliv. Aktuelt sørger Covid-19-restrektionerne for, at nattelivet holdes på et minimum, men helt generelt er bekymringen tænkt ind fra projektets begyndelse, hvorfor der f.eks. er anlagt smalle fortove, som ikke lægger op til udeservering.

– Det er vigtigt, at vi lytter til de lokale borgere, når vi laver projekter som det her på Nybrogade. Der skal være plads til alle i København, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Blandt andet af hensyn til borgerne i området er promenaden anlagt ved kajen i stedet for ved fortovet. Det er sket for at skabe ro og for at sikre, at Nybrogade opleves som et sted, hvor man holder en stille pause snarere end et caféstrøg med konstant gang i den

Fakta
– Renoveringen af Nybrogade blev iværksat med en ambition om at styrke gadens historiske udtryk, som er en del af middelalderbyen samt for skabe en bedre forbindelse for fodgængere mellem Frederiksholms Kanal og den nye metrostation på Gl. Strand.
– I forbindelse med projektet er der blevet etableret en skybrudsledning af HOFOR, så området er bedre sikret mod fremtidens vejr.
– Projektet blev forsinket med tre måneder, fordi der undervejs dukkede arkæologiske fund op fra det gamle bolværk ved Frederikshavns Kanal.
– Der er blevet plantet 13 træer, opsat to store københavnerbænke og etableret 27 nye cykelparkeringspladser på Nybrogade.
– Fremover vil det være lovligt at cykle i begge retninger – derfor er der cykelspor i begge sider af vejen.