Skitsen af Pio Parken ligger klar

Planerne for Pio Parken i Sydhavnen tager form. Parken skal rumme et væld af faciliteter, der indbyder både den lokale Ellebjerg Skoles elever samt områdets beboere til at benytte det grønne frirum midt i Sydhavnen.

Gennem lang tid har lokale ildsjæle ønsket at forandre det grønne område bag Ellebjerg Skole. Arealet fremstår i dag nedslidt, utrygt og med få funktioner, der kan understøtte læring, bevægelse og ophold. Drømmen har været at skabe en park, som appellerer til både børn, unge, voksne og ældre med plads til både aktiviteter og ophold, og med 21,6 mio. kr. afsat i budgettet ser drømmen nu ud til at blive til virkelighed. Mandag skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et skitseforslag, som skal fungere som grundlag for det videre arbejde, og stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) bakker op om forslaget:

– Pio Parken bliver til på baggrund af lokale drømme og visioner, som i samarbejde mellem sydhavnerne og områdefornyelsen er blevet konkretiseret i dette skitseforslag, som i høj grad afspejler og imødekommer de lokale behov. Der bliver plads til boldspil, byhaver og udeværksteder, og helt overordnet taler Pio Parken godt ind i vores ønske om, at flere københavnere bruger byens rum, og at vi oplever vores lokalområde som levende og varieret, siger Karina Vestergård Madsen.

Forslaget, politikerne skal tage stilling til, er delt op i fire dele. For det første skal der etableres en tryg og sikker skolevej til Ellebjerg Skole ved at benytte Louis Pios Gade i stedet for den stærkt trafikerede P. Knudsens Gade. Blandt andet skal der anlægges en ny, belyst sti, som skal gøre det sikkert for elever at gå til og fra skole. Dernæst skal områdets eksisterende 7-mands fodboldbane omdannes til tre multifunktionelle baner med plads til blandt andet 5-mands fodbold, basket, street-idræt samt leg og bevægelse. Tredje del omhandler udeværksteder, byhaver, en scene, bålpladser og en frugtlund. Og slutteligt vil man etablere en aktivitetssti gennem parken, der skal give plads til gåture, løb og træningsstationer, der også kan anvendes i undervisningen.

– Parken vil have et væld af muligheder, som københavnerne kan benytte sig af, når den står færdig, og den bliver et godt eksempel på, hvordan vi åbner vores kommunale områder, så de også er tilgængelige for københavnerne efter lukketid. I og med at parken bliver til på lokalt engagement, er jeg sikker på, at den bliver en kæmpe succes, og derfor skylder vi de lokale en stor tak for indsatsen, siger Karina Vestergård Madsen.

Blandt de mange lokale støtter finder man blandt andet idrætsinstitutionerne Fremad Valby og CSR Rugby, Børnekulturstedet, Ellebjerg Skole, Frederiksholm Kirke, fritidshjemmet og Kvarterhuset.

Teknik- og Miljøudvalget skal den 17. juni tage stilling til en skitse for det endelige projekt. Vedtages skitseforslaget, forventes Pio Parken klar til ibrugtagning i 2022.

Fakta

Forslaget består af fire tiltag:

  1. Adgangen til Ellebjerg Skole forbedres, så man kan benytte Louis Pios Gade i stedet for den stærkt trafikerede P. Knudsens Gade. Dertil anlægges en ny belyst sti skal gøre det sikkert for elever at gå i skole.
  2. Områdets eksisterende 7-mands fodboldbane omdannes til tre multifunktionelle baner med plads til blandt andet 5-mands fodbold, basket, street idræt, leg og bevægelse.
  3. Der fx etableres udeværksteder, byhaver, en scene, bålpladser og en frugtlund. Der har været efterspørgsel fra både skolen og naboerne om grønne rammer og mulighed for dyrkning og ophold.
  4. Man vil etablere en aktivitetssti gennem parkens, der skal give plads til gåture, løb og træningsstationer, der kan anvendes i undervisningen.

Parken vil være med til at understøtte 2025-målsætningerne i Fællesskab København om, at københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum, og at 90 % af københavnerne er enige i, at deres lokalområde er levende og varieret.

Link til indstilling: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/17062019/edoc-agenda/0ea73330-c48d-4a97-aa02-867ddbf83b58/7e89e315-cfca-4cac-af67-c763dfa721b8

Skitseforslag: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22643433-31329860-3.pdf