Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

EL-borgmester: Overborgmesterbejler skal droppe planen om en havnetunnel og en rigmandsghetto

Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, har meldt sig på banen som Socialdemokratiets kandidat til posten som overborgmester.
Det sker med sympatiske budskaber om, at byen ikke kun må blive for de rige og smukke, og at grønne områder skal vægtes højere end i dag. Samtidig revser Sophie Hæstorp Folketinget for at fokusere på jyske motorveje fremfor at investere i en grøn og kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Jeg kan kun erklære mig enig i de flotte overskrifter. Derfor undrer det mig også, at Sophie Hæstorp bakker op om Frank Jensens model for Lynetteholmen, hvor grundsalget skal være med til at finansiere en havnetunnel. Det vil betyde så høje grundpriser, at bydelen netop bliver til et VIP-projekt for de rige og smukke. Og nye motorveje i hovedstadsområdet er lige så forfejlede, som de er i Jylland.

Anlæggelsen af Lynetteholmen må ikke besluttes, før Kbh har taget stilling til miljø-omkostningerne.

Enhedslisten kræver, at Borgerrepræsentationen først skal tage endeligt stilling til Lynetteholm-projektet, når miljøkonsekvenserne ved anlægget er forelagt byens styre.

Budget21 taget som gidsel for en havnetunnel

Enhedslisten er sendt ud af forhandlingerne om næste års kommunebudget, efter at et flertal af partierne på Københavns Rådhus har valgt af sammenkæde årets budgetforhandlinger med en tilslutning til planerne om at bygge Lynetteholmen og en havnetunnel. Enhedslistens gruppeformand tordner mod beslutningen, som kaldes for en usaglig sammenblanding af budget og planpolitik.