Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Ninna Hedeager Olsen med Urik Kohl og Cecilie Høgh Egmose fra Enhedslisten Christianshavn.

Christianshavn

På Christianshavn arbejder Enhedslisten for at forstærke indsatsen i kampen mod ulighed og for de socialt udsatte og hjemløse. Og for at styrke vores indflydelse på trafikplanlægning, boligbyggeri og etablering af institutioner og plejehjem.

Sociale forhold
Bydelen tiltrækker forskellige grupper af socialt udsatte, der kræver relevante indsatser. Torvet og Dronningensgade har en tradition for at være samlingspunkt for hjemløse og gadesovere med alkohol- og psykiske problemer. I de sidste 5-6 år er grupperne øget med indvandrere fra forskellige verdensdele, der konkurrerer om plads i værestederne i dagtimerne, sovepladser om natten og adgang til flaskeindsamling. Der er behov for øget indsats over for disse grupper med rådgivning, etablering af relevante bolig- og sundhedsforhold som alternativ til livet på Torvet.

Sociale udsatte er ikke problemet – de er symptomer på problemet

Borgerinddragelse i byudviklingen
At være med til at bestemme i sin bydel er en vigtig del af at høre hjemme i byen. Christianshavn er en flaskehals i Storkøbenhavn. Bydelen modtager en stor del af kommunens befolkningstilvækst uden tilsvarende udbygning af institutioner, trafikanlæg, friarealer mv. Vi, som bor her, føler os overset med ringe indflydelse på de vigtige beslutninger for boligbyggeri, institutionsdækning og trafikplanlægning.

Enhedslisten vil arbejde for øget borgerinddragelse, så vi som christianshavnere får mere indflydelse for bydelens fremtid.

Enhedslisten arbejder for lokalt demokrati

>> Vi vil bringe demokratiet ud til borgene, vi Christianshavnere skal have mere indflydelse på vores hverdag.
Cecilie Høgh Egmose, Enhedslisten Christianshavn

Trafik
Christianshavn er en trafikal flaskehals belastet af de mange nye boligområder omkring bydelen og gennemgående trafik. Det begrænser mulighederne for at bruge byrummet. Gader og torve fyldes med trafikstøj og forurening. Enhedslisten vil skabe bedre vilkår for fodgængere og cyklister, slut med ’løb-for-livet’ ved den ultrakorte grønne periode ved passage af Torvegade.

Der skal etableres servicebus-linjer – eldrevne minibusser – som forbinder Christianshavn med Indre by. Christianshavn er forbundet med de øvrige dele af København med vand. Det skal udnyttes med mere havnebus i en elektrificeret udgave, så det bliver et reelt transporttilbud mellem bydelen og Indre by – og ikke som nu, hvor havnebussen mest fungerer som turistoplevelse.

Mennesker trives i byliv – ikke i billiv

Boligpolitik
Boligmassen i bydelen er steget meget de seneste år og bærer præg af kommunens ønske om at tiltrække borgere fra højere indkomstgrupper i dyre ejer- og andelslejligheder.  Enhedslisten vil arbejde for, at der gives plads til nye boligformer, der appellerer til en blandet beboersammensætning, unge, gamle, rige, fattige og forskellige samboformer som bofællesskaber og kollektiver.

Der er ikke plejehjem på Christianshavn, og det er trist for mange ældre efter et langt liv som christianshavnere, at skulle flytte til en anden bydel. Men for nylig har kommunen besluttet, at vi skal have et plejehjem, og Enhedslisten arbejder for, at den beslutning hurtigt bliver en realitet.

Social lighed beriger samfundet

>> Vores bydel skal være for alle, ikke kun for eliten.
Ulrik Kohl, Enhedslisten Christianshavn

Stands uligheden
”Hvis vi ikke ændrer kurs, ender vi der, hvor vi er på vej hen”, siger et kinesisk ordsprog. Det er på høje tid, at politikerne tager den kendsgerning alvorligt. Det gælder alle samfundsrelevante områder, vores klima –og miljøproblemer – men også den stærkt stigende ulighed.

Ønsker vi virkelig et samfund, hvor reelt fattige borgere bliver mast ud af systemet til fordel for reelt rige borgere? Og hvor grupperinger polariseres, har mistro til hinanden og ingen fælles mål?

Vi ser tydeligt polariseringen i en bydel som Christianshavn.

Enhedslisten ønsker at kæmpe for lighed – vi vil kæmpe for en markant øget indsats på de sociale områder – for mennesker, der har brug for hjælp til at komme videre i livet. Vi ønsker at udvikle eksisterende væresteder, oprette nye og arbejde for midler til arbejdet på gadeplan.

Bekæmp ulighed og fattigdom

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Chistianshavns hjemmeside

Besøg Enhedslisten Christianshavn på Facebook