Jens Kjær Christensen og Ronja Cosmasia Gourlay fra Enhedslisten Valby og Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Ninna Hedeager Olsen (i midten).

Valby

Grøn bydel
Valby er en særlig del af byen – tæt på centrum men fredelig, åben, lav, luftig og omgivet af grønne områder. Selv om befolkningen i Københavns Kommune vokser meget stærkt for tiden, ønsker vi en byudvikling, der bevarer Valbys lave, åbne og grønne kvaliteter. Nogle af de nye boligområder som Grønttorvet bliver ret grønne, mens andre får utrolig mange sten og megen asfalt. Vi vil skabe mere og bedre bynatur. Det gælder alt fra badestrand i Valbyparken og nye parker på Grønttorvet, Kulbanevej og Toftegårds Plads til flere træer og blomsterbede i gaderne, som borgerne selv kan passe.

Kultur og institutioner
I øjeblikket bygges der boliger i rasende fart i de gamle industriområder. Grønttorvet, F.L. Smidth-grunden og Ny Ellebjerg Station forvandles til tætbefolkede boligområder. De mange nye borgere skaber behov for fornyelse af Valbys institutioner; der bliver brug for en ny skole, vuggestuer, børnehaver og fritidstilbud. Også kulturlivet skal styrkes; vi vil bl.a. forny og udvikle Valby Bibliotek, Kulturhuset på Toftegårds Plads og Valby Idrætspark.

>> Der skal satses på kulturen i Valby.
Jens Kjær Christensen, Enhedslisten Valby

Trafikkaos
Der kører alt for mange biler gennem Valby; og når Carlsberg og Grønttorvet er udbygget, kommer der endnu flere. Toftegårds Allé er dagligt blokeret af trafikpropper, der sammen med de mange dieseltog ved Valby Station skaber giftig luftforurening. Den forrige regering opgav den betalingsring, der kunne have begrænset bilmængden. Men Enhedslisten presser på i Folketinget og på Rådhuset for at ændre udviklingen. Tog og busser skal omstilles til el-drift hurtigst muligt, og vi skal forbedre forholdene for cyklister og gående. Stiforbindelser og kollektiv trafik skal styrkes, så også yderområderne langs Vigerslevvej og Folehave- og Kulbane-kvartererne bliver forbundet med resten af Valby.

Nærdemokrati
Ringstedbanen skulle oprindeligt føres ad Kulbanevej i en åben grav. Det var kun fordi borgene med hjælp fra Valby Lokaludvalg lagde pres på trafikministeren, at man fandt penge til at overdække den og give mulighed for en park. Det viser behovet for et stærkt nærdemokrati. Det er ikke nok med offentlige høringer. Vi vil udbygge demokratiet i byen, så borgerne inddrages og får reel indflydelse på alle kommunens beslutninger. Det kræver bl.a. en styrkelse af lokaludvalgene.

>> Nærdemokratiet skal udbygges, så borgerne får reel indflydelse på beslutningerne.
Jens Kjær Christensen, Enhedslisten Valby

Toftegårds Plads
Vi har en af byens største pladser. Men norddelen med træerne er forkert indrettet og tiltrækker mest duer, og sydpladsen har i 30 år været spildt som parkeringsplads. Når byggeriet på Meny-hjørnet overfor om få år når op i 7 etager, vil vi få brug for hele pladsen som fælles fristed.

På sydpladsen vil vi arbejde for et nyt bibliotek. Det skal bygges ud mod vejene, så det sammen med andet lavt byggeri eller en grøn støjvold kan skærme for trafikken. Mellem biblioteket og Kulturhuset kan der skabes en park med plads til leg, afslapning, koncerter og borgermøder. På nordpladsen står en skulptur med vand. Hvis pladsen bliver gjort mere grøn, skærmet mod vejene og åbnet ind mod butikkerne, kan den blive et rart sted, hvor familier kan soppe, hygge og få serveret kaffe og kage. Tilsammen kan de to pladser blive et nyt grønt centrum, der binder det gamle og det nye Valby sammen.

Kulbaneparken
Over den nye Ringstedbane langs Kulbanevej skal der skabes en stor park, hvor fodboldklubben Rikken igen kan få bane og klubhus. Enhedslisten arbejder for, at der afsættes penge nok til, at parken kan blive attraktiv og opfylde lokale ønsker om lys, tryghed, aktivitetssti og en bemandet legeplads. Der skal også laves gode stiforbindelser inde i området med forbindelse til Grønttorvet og det øvrige Valby.

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Valbys hjemmeside

Besøg Enhedslisten Valby på Facebook