Et København for de mange – ikke for de få

København er en storby og Danmarks hovedstad, hjemsted for tusindvis af virksomheder og arbejdsgiver for tusindvis af mennesker. København har brug for en politik, der understøtter byen som metropol og hovedstad, og brug for en politik der sikrer, at udviklingen sker på bæredygtige principper, og som tager udgangspunkt i de mennesker, der bor i byen og bruger byen.

Men den er mere end en storby, den er et fællesskab. Et fællesskab, der består af individer, institutioner, arbejdspladser, boliger, virksomheder og grønne områder. En by kan bestå af mennesker, hvor hver passer sit, eller den kan være et fællesskab, der bygger på omsorg og solidaritet, hvor vi giver hinanden muligheder og skaber effektfulde og varige løsninger på fælles udfordringer.

Enhedslisten vil have en by, hvor der er plads til og brug for alle. En by, som sikrer, at alle er med, og som tager hensyn til, at vi er mennesker med forskellige behov. En by med plads til arbejdsliv og fritid. En by, hvor vi bor sammen i stedet for at isolere os. En by, hvor der både er plads til kreativ udfoldelse og udvikling. Hvor fællesskab og bæredygtighed kommer før forbrug. Sådan en by vil vi have i Enhedslisten.

Vi skal væk fra det ensidige fokus på vækst og i stedet føre en politik, der gør København grønnere og mere bæredygtig. Hvis en politik forringer bæredygtigheden, kan og vil Enhedslisten ikke bakke op om den. Derfor skal vi stille krav – både til os selv og de virksomheder, organisationer og myndigheder, vi samarbejder med.

København skal også være socialt bæredygtig: en blandet by, hvor vi bor sammen i stedet for at isolere os. Hvor vores institutioner er for os alle sammen uanset baggrund og ressourcer, og hvor kulturen skal være rammen for at mødes på tværs af sociale, økonomiske og etniske skel. I Enhedslisten går vi ind for en politik, der samler københavnerne fremfor at dele dem. Et vigtigt skridt til dette er krav om almene boliger, når der bygges nyt. Næste skridt er at oprette et kommunalt boligselskab og bruge kommunens grunde til københavnerne fremfor som en pengemaskine for By og Havn.

I den kommende valgperiode vil vi arbejde for et grønnere og mere socialt lige København, et København med mere medbestemmelse og et København som vi er fælles om – alle sammen. I menuen kan du på de forskellige sider læse, hvordan vi vil arbejde for vores by i perioden 2018-2021.

Det politiske program for Enhedslisten-Københavns arbejde i Københavns borgerrepræsentation fra 2018-2021 blev vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2017. Hent det politiske program her.

Et København for de mange – ikke for de få

👉🏽 ET KØBENHAVN FOR DE MANGE – IKKE FOR DE FÅ 👈🏽 Vi drømmer allesammen om at have et godt sted at bo, at vores børn kommer trygt i skole, at vi tages hånd om når vi bliver ældre og at vi allesammen kan trække vejret i fremtiden.Stem på Enhedslisten til kommunalvalget den 21. november.

Slået op af Enhedslisten København i Tirsdag den 31. oktober 2017