Allan Mylius Thomsen og Gunna Starck fra Enhedslisten Indre By og Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Ninna Hedeager Olsen (i midten).

Indre By

Indre By – et godt sted for børn
Indre By er et godt sted for børn at vokse op. Da byens vise fædre – der var ingen mødre – sløjfede voldene midt i 1800-tallet, overlod de ikke arealerne til spekulanter, men sørgede for parker med lys og luft og lod voldgravene blive til søer i parkerne.

Børn i Indre By – både store og små – bor tæt på alting. På et spændende og varieret byliv tæt på kammeraterne og med vand, parker, teater, museer og mange grønne gårde. Men trafikken er slem, og selv om heltemodige forældre dagligt cykler til institution og skole med børnene, så ville mindre – især tung – trafik være dejligt. Også hensynsløs af- og pålæsning på cykelstierne skaber utryghed.

Enhedslisten Indre By ønsker en bilfri middelalderby og og et forbud mod tung trafik i hele Indre By.  

>> Indre by skal være et dejligt og trygt sted for børn at vokse op. Derfor vil vi gøre middelalderbyen bilfri.
Gunna Starck, Enhedslisten Indre By

Skolerne i Indre By

Skolerne i Indre By er pressede på plads, og de erskidt fordelt. Der er ingen folkeskole i middelalder byen, efter at Nørre Vold Skole er lukket, og det samme gælder Nansensgade Skole tæt på middelalderbyen. Samtidigt ligger der 8 privatskoler i Indre By, så selv om ikke alle eleverne kommer fra bydelen, så vil kommunen ikke kunne leve op til målsætningen om at bruge folkeskolen.

Samtidigt bliver der fyldt flere og flere spor på Nyboder, Sølvgade og Farimagsgades skoler, som får stadig mindre skolegårde til stadigt flere børn. Det kan ikke fortsætte.

Enhedslisten Indre By mener, at Nørre Vold Skole skal genåbnes som folkeskole.

Hjemløse

Indre Bys gader er tilholdssted for mange hjemløse og tiggere. Det udstiller verdens uretfærdighed, når mennesker er tvunget til at gå på gaden for at tigge. I Indre By mangler der adgang til herberger, hvor også udenlandske hjemløse kan søge ly. De manglende faciliteter er uværdige for de hjemløse. Og det giver også udfordringer for beboerne i Indre By, fordi det fører til mere affald i gaden og kan være generende, når hjemløse slår sig ned tæt op af boligopgange.

I Enhedslisten ved vi, at vi ikke løser fattigdomsproblemerne ved at gøre livet endnu mere svært for dem, der sover på gaden, ved f.eks. at afspærre sædvanlige sovesteder eller afskaffe flaskepant. I stedet vil vi have gadeplansmedarbejdere og herberger, som kan hjælpe de hjemløse, uanset nationalitet.

Enhedslisten Indre By vil hjælpe de hjemløse væk fra gaden.

By- og Nattelivet

Middelalderbyen er en magnet for både københavnere og turister, og det skulle den helst blive ved med at være på den gode måde. Noget af tiltrækningskraften er de gamle huse og beboerne, der køber ind, henter børn og har lys i vinduerne om aftenen. Men Nattelivet er gået over gevind visse steder. “Nordens svar på druk-Prag” er ikke et kønt omdømme at få. Men tingene hænger sammen, og det er nødvendigt at overveje, de signaler byen sender, når stort set hver eneste plet i det offentlige rum signalerer betaling, mad og især drikke. Når nattelivsgæsterne opfører sig, som om hele byen er et stort værtshus, er det ikke uden grund. Enhedslisten har været en drivende kraft i arbejdet med en skrappere restaurationsplan, og vil holde øje med, om løfterne om udvidet kontrol med støj og stop for flere 5-bevillinger varer længere end til valgdagen.

Enhedslisten Indre By mener, at der skal betales for udeservering i det offentlige rum bortset fra rækken tættest på facaden.

>> Vi vil have et stop for 5-bevillinger. Indre by skal ikke kun fungere til fest men også til hverdag.
Allan Mylius Thomsen, Enhedslisten Indre By

De gamle huse tillades systematisk at få de nederste etager erstattet af banale glasfacader med de samme butikker, som i alle andre storbyer. Byen bliver en tarvelig kopi, mens beboere og besøgende søger noget unikt.

Enhedslisten Indre By mener, at byens huse skal behandles med respekt. Byggetilladelser skal være restriktive, så ombygninger bliver mindre attraktive for hårdhændede projektudviklere.

I øvrigt mener vi, at DSB skylder beboerne i Indre By en Stokhusbro.

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Indre Bys hjemmeside

Besøg Enhedslisten Indre By på Facebook