Rikke Lauritzen, Charlotte Lund og Knud Holt Nielsen (med datteren Agnes) fra Enhedslisten Vesterbro og Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Ninna Hedeager Olsen (i midten til vestre).

Vesterbro

Mere plads på Vesterbro
Vesterbro er en bydel fyldt med børn, og antallet vokser. Om ti år er der næsten 20 procent flere børn. Allerede i dag er der overbelægning på skoler, institutioner og klubber på Vesterbro, så hvor skal børnene være? Selv om skolerne udvides, så vil der om ti år stadig mangle kapacitet svarende til tre spor. Der mangler også boldbaner, idrætsanlæg og fritidsfaciliteter for børn og unge i bydelen

I de kommende år vil kommunen presse flere børn ind i de eksisterende institutioner og skoler. Det forringer kvaliteten af undervisning og pædagogik og giver ringere trivsel og mere uro. Enhedslisten vil have færre elever i klasserne og minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Max. tre børn pr. voksen i vuggestuen og max. seks børn i børnehaven

Kommunen skal sikre de nødvendige antal kvadratmeter på Carlsberg til nye institutioner til børn og unge. Kommunen planlægger at sælge den gamle Gasværksvejens Skole for at finansiere byggeriet af den ny skole i Den Hvide Kødby. Det salg skal stoppes. Området skal i stedet bruges til gavn for Vesterbros børn og unge, når eleverne fra Gasværksvejen rykker over på den nye skole om fem år.

Der skal anlægges flere åbne idrætsanlæg, og bydelen skal blive grønnere og mere aktiv. Mulighederne er til stede, for store dele af DSB-området ved Otto Busses Vej, der er en del af Vesterbro, ligger i dag øde og ubrugt hen. Det skal udvikles til gavn for Vesterbro. Når området åbnes for byudvikling i 2023, vil Enhedslisten have boldbaner, fritidsklubber, åbne værksteder, øvelokaler og mange andre kulturtilbud i og omkring de gamle bygninger i området.

>> Storbybørn har også brug for plads.
Knud Holt Nielsen, Enhedslisten Vesterbro

Mindre beton på Vesterbro
Carlsberg Byen, Slagtergårdene og kæmpehøjhusene på Postgrunden viser, hvordan det går galt i København, hver gang pengestærke byggespekulanter melder sig på banen.

Da Carlsberg Byen blev præsenteret, skulle der være åbne pladser med slanke tårne, et friluftsbad og nye faciliteter og institutioner til gavn for alle på Vesterbro. Siden har flertallet på Rådhuset givet så mange dispensationer, at tårnene i stedet er blevet til ni massive højhuse. Carlsberg blev højere, tættere og mørkere. Der kommer mange dyre ejerlejligheder, men der er stadig alt for få lejeboliger, og der er ikke stillet krav om en ny folkeskole, eller tilstrækkeligt med nye daginstitutioner, offentlige idrætsanlæg, og grønne områder til de mere end 5.000 nye vesterbroere.

Enhedslisten vil have et stop for socialdemokraternes konstante dispensationer fra lokalplaner og kommuneplanen. Vi skal stille større krav om kvalitet og etablering af de nødvendige institutioner, når der bygges nyt. Vesterbro har ikke brug for flere ejerlejligheder. Vi mangler lejelejligheder, boliger til unge og bedre udfoldelsesmuligheder for beboerne.

Solidaritet i centrum på Vesterbro
Vesterbro er blevet en populær og attraktiv bydel, og det er let at forstå, når man bor her. Men vi er også en bydel med store sociale udfordringer. Nogle er meget synlige – prostitution, handlede kvinder, hjemløse og mange stofbrugere.

Men der er også en skjult fattigdom, der vokser på Vesterbro. Den hjemløse kan både være manden på bænken og kvinden med den perfekt satte læbestift, der på Lyrskovgade bibliotek venter på, at Café Klare åbner igen, så hun kan få en seng at sove i.

Uligheden er steget voldsomt i de senere år på grund af kontanthjælpsreformer og de nye fattigdomsydelser til unge kontanthjælpsmodtagere og flygtninge. Hvert år må flere familier på Vesterbro derfor søge om julehjælp, og antallet af unge hjemløse i København er eksploderet.

Enhedslisten har i årevis kæmpet for bedre forhold for arbejdsløse, marginaliserede og socialt udsatte. Vi har en lang tradition for at skabe solidariske løsninger på sociale problemer lokalt på Vesterbro. Den skal vi holde fast i.

>> Ulighed gør os allesammen fattigere.
Charlotte Lund, Enhedslisten Vesterbro

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Vesterbros hjemmeside

Besøg Enhedslisten Vesterbro på Facebook