Budget21 taget som gidsel for en havnetunnel

Enhedslisten er sendt ud af forhandlingerne om næste års kommunebudget, efter at et flertal af partierne på Københavns Rådhus har valgt af sammenkæde årets budgetforhandlinger med en tilslutning til planerne om at bygge Lynetteholmen og en havnetunnel. Enhedslistens gruppeformand tordner mod beslutningen, som kaldes for en usaglig sammenblanding af budget og planpolitik.

Der er simpelthen dybt usagligt. Næste års kommunebudget er blevet taget som gidsel af overborgmester Frank Jensen for at sikre partiernes tilslutning til socialdemokraternes fikse ide om en biltunnel under vandet og bygningen af den kunstige ø Lynetteholmen. Vi har slet ikke kunnet komme til at gå i gang med de egentlige budgetforhandlinger om Københavns økonomi for næste år, siger Karina Vestergård-Madsen, som er budgetordfører for Enhedslisten på Københavns Rådhus.

Planloven siger, at omfattende ny byudvikling skal indgå i en grundig og sammenhængende planlægning, hvor offentligheden inddrages. Det sker ikke nu, mener Enhedslisten:

Frank Jensen og hans flertal har taget stilling til en ekstrem kompleks sag uden et samlet overblik over dens betydning for hele Hovedstadsområdet. Der er ingen reel viden om, hvor meget projektet vil belaste klima og miljø. Overblik og faglighed er sat til side ved at tage beslutningen i samme ombæring som Københavns budget for året 2021, siger Enhedslistens miljøordfører Gorm Anker Gunnarsen.

Enhedslisten peger på, at budgetpartierne på rådhuset har givet deres tilslutning til byggeriet, førend der overhovedet gennemført seriøse miljøundersøgelser af projektet.

Fakta

*Planloven foreskriver, at “Kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet skal udføres på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed og sikre, at hovedprincipperne i den overordnede fingerbystruktur videreføres.“ (§5i)

*Med dagens udvikling har flertallet bag Frank Jensen reelt suspenderet det lovbestemte helhedssyn i planprocessen og ladet den fornuftige og lovpligtige Fingerplan afløse af arealudvikling i Øresund.