Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

BORGMESTER ØNSKER FORBUD MOD UDLEJNING AF ELLØBEHJUL FRA KOMMUNALE AREALER

En ny lov, som giver mulighed for at regulere udlejning af løbehjul fra kommunale arealer, forventes at træde i kraft fra januar. Mandag skal politikerne tage stilling til, hvordan loven skal anvendes i København.

I mere end halvandet år har politikerne i Københavns Kommune måttet sande, at de i praksis intet har kunnet stille op over for de tusindvis af elløbehjul, som har stået eller i mindre heldige tilfælde ligget til udlejning på gader og stræder i hovedstaden. Men nu er der hjælp på vej. Et lovforslag forventes at blive til lov pr. 1. januar 2021, og dermed er de længe ventede værktøjer endelig tilgængelige for kommunerne landet over. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er klar til at udnytte mulighederne i den kommende lovgivning til det yderste:

– Løbehjulene har skabt store frustrationer for københavnerne, fordi de gennem halvandet år nu har spærret både fortove og cykelstier og dermed skabt farlige situationer for både cyklende og gående. Samtidig har de skabt utryghed på cykelstierne, fordi vi ikke har plads til endnu flere trafikanter på vores i forvejen travle cykelstier. Enhedslisten har fra begyndelsen været imod udlejning af løbehjul fra offentlige arealer, og derfor håber jeg, at Socialdemokratiet vil holde fast i den restriktive linje, de tidligere har talt for i København, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen beskriver tre scenarier for håndteringen af elløbehjul og anbefaler, at der gives tilladelse til opstilling af 3200 elløbehjul til udlejning i hele byen. I denne model må løbehjulene i udvalgte områder som Middelalderbyen og ved visse stationer kun parkeres optegnede båse. Men teknik-og miljøborgmesteren ønsker altså at gå videre end det forslag:

– Løbehjulene gør ikke en afgørende forskel i den københavnske trafik, fordi det ofte er gående eller cyklister, som vælger at hoppe op på et løbehjul og suse gennem byen. Til gengæld skaber de utryghed og øget trængsel på cykelstierne, fordi vores infrastruktur ikke er indrettet til at inkludere dem, og de er til stor gene for ældre og mennesker med handicap eller nedsat syn, når de står parkeret på byens fortove og pladser. Der er ikke behov for elløbehjul i København, og derfor bør vi blive enige om et forbud i udvalget, siger Ninna Hedeager Olsen.

Er der ikke et flertal for et forbud, ønsker teknik- og miljøborgmesteren så stram en praksis, det er muligt at finde flertal for. Teknik- og Miljøforvaltningen modtager jævnligt klager fra frustrerede borgere over løbehjul, som står til gene i byrummet.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle sagen på udvalgsmødet d. 14. september. Læs indstilling og bilag her: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/14092020/edoc-agenda/1ba4adf8-4c95-4001-96cd-a070d50cde22/9cee6280-b81a-4c23-b3c9-e1a4a9c0e88b