Enhedslisten vil droppe brugen af de nationale test i København

Ny forskningsrapport afslører, at de nationale test giver et så fejlagtigt billede af elever og skoleklasser, at man hverken kan sammenligne skoler og årgange eller benytte dem til at give et rimeligt billede af elevernes faglige niveau. Enhedslisten i København er rystet over resultaterne, og forslår nu væsentlige indskrænkninger af brugen af de nationale test i Københavns kommune.

To af Danmarks topforskere i test og måling af elever Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard har i en ny videnskabelig undersøgelse af de nationale test påvist, at testen ikke giver et reelt billede af, hvad eleverne kan og ikke kan. Forældre til fagligt dygtige elever kan få besked om, at de har alvorlige problemer, mens elever med alvorlige vanskeligheder kan få at vide, at det går fint. Samtidig viser undersøgelsen meget tydeligt, at man hverken kan bruge resultaterne af de nationale test til at sammenligne undervisningens kvalitet på tværs af klasser, skoler eller årgange. Det får nu Enhedslisten på banen i København.

”I flere år har forvaltningen i København benyttet resultaterne i de nationale test som et redskab til at styre skolerne. Ledere har fået kritiske kommentarer, og der er skoler, som er blevet sat på faglig handleplan bl.a. med begrundelse i, at resultaterne i de nationale test var mangelfulde. Nu viser forskningen så, at de nationale test er så fejlagtige, at målingerne slet ikke kan benyttes til at vurdere skolerne. Det er helt uholdbart”, siger Knud Holt Nielsen, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation.

Nationale test skal ikke længere bruges til at vurdere skoler i København

Forskerne bag rapporten ”Undersøgelse af De Nationale Tests målegenskaber” fra DPU, Aarhus Universitet anbefaler kraftigt i en kronik i Dagbladet Politiken fra i dag, at politikerne helt stopper med brugen af de nationale test og tager alle beslutninger foretaget på baggrund af testresultaterne op til revision.

”Loven påbyder fortsat skoler og kommuner at gennemføre nationale test. Men vi vælger selv, hvor meget vægt vi vil tillægge resultaterne. Når det nu er blevet påvist, at testene er så ekstremt fejlbehæftede at resultaterne reelt ikke kan bruges til noget, så bør resultaterne derfor fremadrettet ikke indgå i vurderinger af skolers udvikling eller til sammenligning af det faglige niveau i København”, siger Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten.

Enhedslisten peger på, at resultater i de nationale test eksempelvis ikke længere bør indgå som en del af grundlaget for at sætte københavnske skoler på faglig handleplan.

Overdrevet fokus på de nationale test kan ødelægge kvaliteten af undervisningen

”De nationale test kan ifølge forskerne ikke bruges overhovedet, men det betyder jo ikke, at vi ikke har mange andre valide tal, at styre efter i København. Vi har resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver, vi har elevernes fraværstal, trivselsmålinger, lærernes sygefravær, medarbejderomsætningen mm. Det er de tal alene, som vi fremadrettet bør bruge til at vurdere skolernes og undervisningens kvalitet, og det vil vi nu fremsætte forslag om i børne- og ungdomsudvalget i København”, siger Knud Holt Nielsen fra Enhedslisten.

Enhedslistens ordfører opfordrer samtidig lærere og skoleledere i København til at tillægge resultaterne i de nationale test mindre betydning. Ikke mindst i dialogen med forældrene. Resultaterne i de nationale test bør heller ikke længere tillægges så meget vægt som et led i uddannelsesparathedsvurderingerne af eleverne.

”Et stærkt fokus på resultater i de nationale test kan være ødelæggende for kvaliteten af undervisningen, hvor undervisningen kommer til at fokusere mere på bedre testresultater end børnenes dannelse”, siger Knud Holt Nielsen og afslutter:

”Lærernes undervisning er imidlertid ikke noget, vi hverken kan eller skal styre på rådhuset, men fra Enhedslistens side opfordrer vi Københavns lærere til at stole mest på deres egen fagprofessionelle dømmekraft, når de skal vurdere elevernes faglige niveau og tage dialoger med forældrene, frem for at kigge for ensidigt på, hvordan eleverne placerer sig i de nationale test.”