MINDRE FORURENENDE BILTRAFIK I KØBENHAVN

Partierne bag budgetaftalen vil sætte ind overfor forurenende biltrafik med en markant forhøjelse af beboerlicensen, en ambitiøs cykelpakke og en plan for reduktion af biltrafikken frem mod 2025.

Københavns klimaplan skal tilbage på rette spor, hvis kommunen skal nå målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og samtidig skal trængslen og luftforureningen bekæmpes. Det kræver mindre biltrafik og bedre forhold for cyklister, fodgængere og brugerne af den kollektive transport. Med aftalen om næste års budget tager politikerne de første skridt ved at fordoble prisen på beboerlicenser, så de mest forurenende biler fremover skal betale 4.000 kr. om året.

”I sammenlignelige storbyer som Stockholm og sågar i vores egne byudviklingsområder betaler beboerne væsentligt mere for at parkere, end den nuværende pris for en beboerlicens. Med aftalen for næste års budget tager vi nu første skridt til at udligne forskellen, så vi gør det mere attraktivt at bruge delebiler, cykel og kollektiv transport fremover,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Med budgetaftalen er der også et markant løft på cirka 180 mio. kr. til at forbedre forholdene for byens cyklister, og hertil kommer medfinansiering fra staten på 5,2 mio. kr. Pengene rækker blandt andet til to ny supercykelstier, cykelstier på Valby Langgade og på den nordlige del af Strandboulevarden. Herudover igangsættes foranalyser af en ny bro mellem Teglholmen og Amager Fælled. Også en ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro prioriteres, så konflikterne mellem cyklister og buspassagerer fremover bliver undgået på Ingerslevgade.

Samtidig skal en ny analyse give et overblik over mulighederne for at begrænse biltrafikken yderligere ved at ændre på indretningen af veje, nedlægge parkeringspladser og lukke gader for biltrafik. Eftersom kommunen er udfordret af regeringens snærende anlægsloft, vil kommunen i dette arbejde have særligt fokus på løsninger, der kan gennemføres alene med skiltning og midlertidige afspærringer og midlertidige ændringer af vejenes indretning.

”Enhedslisten havde gerne set, at vi var gået skridtet videre og allerede nu havde taget hul på at nedlægge parkeringspladser og lukke veje for biler. Men det blev en bred budgetaftale, og derfor er de dele, der for alvor skal gøre det mindre attraktivt at køre i bil udskudt til kommende års forhandlinger,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Trafikpakken bringer samtidig København et lille, men vigtigt skridt nærmere renere luft med 18 mio. kr., der skal sikre gennemførelsen af skærpede ren luft-zoner, hvor de allermest forurenende lastbiler, busser og varevogne forbydes adgang til byen. Herudover bliver det gratis at timeparkere i byen, hvis man har en elbil, hvorimod prisen for andre stiger marginalt.