NU ÅBNER BROEN OVER FOLEHAVEN

Den nye cykel- og gangbro over Folehaven skaber en tryg forbindelse for de bløde trafikanter. Smutvejen tages i brug fredag d. 24. april

Cyklister og fodgængere har længe savnet en tryg overgang over Folehaven, hvor over 50.000 biler dagligt suser forbi. Af den årsag blev et politisk flertal i 2012 enige om at skabe en bedre forbindelse for de bløde trafikanter, som bevæger sig mellem København og Hvidovre i hovedstadens sydvestlige hjørne. På grund af anlæggelsen af Ringstedbanen har projektet måttet vente med at blive til virkelighed, men nu er broen endelig klar til brug, og det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

– Med broen over Folehaven får vi skabt en god og sikker trafikal løsning for gående og cyklende, og samtidig får vi bundet byen bedre sammen for københavnere og pendlere uden bil. Jeg er glad for, at vi skaber trafikale fordele for de bløde trafikanter, og forhåbentlig kan broen være med til at motivere flere til at tage cyklen og lade bilen stå, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og miljøborgmesteren er yderligere meget tilfreds med, at investeringen i kostbar infrastruktur sker i tilknytning til flere af Københavns udsatte byområder:

– Vi har et ansvar for at løfte de byområder, som i øjeblikket halter bagefter, og her kan bedre infrastruktur gøre en forskel. Vi er allerede godt i gang med at lave lidt af et tilløbsstykke i form af Kulbaneparken, som bliver et af Københavns største grønne områder, og derfor giver det kun god mening, at vi også gør det let at komme dertil på cykel eller til fods, siger Ninna Hedeager Olsen.

Den umiddelbare forventning er, at 4000 cyklister og fodgængere fremover vil gøre brug af den nye byport dagligt, og broen bliver samtidig en del af cykelforbindelsen langs med Harrestrup Å. I forbindelse med broen er der også blevet etableret en dobbeltrettet cykelsti og fodgængersti mellem Vigerslevvej og Sønderkær, og de omkringliggende parkarealer vil i løbet af foråret få anlagt græs, og der vil blive plantet 72 træer.

Broen åbner for trafik om eftermiddagen fredag d. 24. april. På grund af covid-19 er det besluttet at udskyde den officielle indvielse til senere på året. I forbindelse med åbningen opfordrer Københavns Kommune alle brugere til at overholde de nuværende retningslinjer om at holde afstand, hvis man går eller cykler på broen.

Fakta om broen
• Cykel- og gangbroen er 5,5 meter bred og 137 meter lang.
• Broen har et frit spænd på 42 meter, som består af et 32 meter langt brofag og de tilstødende brofag, som i hver side går fem meter ud over understøtningen.
• Anlægsbudgettet for broen har været på 42 mio. kroner. Pengene blev bevilget i Budget 2013, og byggeriet af broen har været i gang siden maj 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er bygherre, Cowi er ingeniør, Dissing + Weitling er arkitekter, Landskabsarkitekter er Kragh & Berglund. Hovedentreprenør er Bladt Industries.