Biltunnel igennem havnen vil være en Københavnsk miljøkatastrofe

Lynetteholmen blev præsenteret som et klimasikringsprojekt, der kunne sikre København mod oversvømmelser, og en mulighed for en ny grøn bydel. Nu bliver projektet i stedet brugt som en løftestang for mere biltrafik i København, for Socialdemokratiet kræver, at en ti kilometer lang biltunnel under vandet skal være en afgørende del af projektet. Enhedslisten på Københavns Rådhus vender sig skarpt mod planerne.

Frem for at pege på nye løsninger på fremtidens problemer, så er de fremlagte biltunnelplaner et udtryk for, at man sidder fast i fortidens fikse ideer. I stedet for at bygge på et hensyn til klima, natur og københavnerne, handler projektet nu kun om biler, bygherrer og erhvervsliv, lyder det fra Enhedslisten på Københavns Rådhus.

”En ti kilometer lang biltunnel under vandet vil både sætte yderligere skub i udledningen af drivhusgasser i København og efterlade en regning på over 20 milliarder kroner til de kommende generationer. Både klimamæssigt og økonomisk vil det være en katastrofal beslutning”, siger Karina Vestergaard Madsen, der er gruppeformand for Enhedslisten på Københavns Rådhus.

“Vi har brug for færre biler i København. Al viden viser, at udbygger man vejene, så kommer der flere biler og mere udledning af klimagasser, og ikke mindre”, siger Karina Vestergård-Madsen.

Behov for investeringer i kollektiv trafik
I stedet for en biltunnel igennem havnen peger Enhedslisten på behovet for at få styrket de grønne trafikløsninger såsom flere letbaner eller metroforbindelser i København.

“Vi står overfor en global klimakrise, hvor Danmark har forpligtet sig til en reduktion af CO2 udledning i 2030 på 70 procent. Det kræver investeringer i den grønne kollektive trafik. Men den skal udbygges der, hvor københavnernes behov er størst, og finansieringen skal ændres. Det er uholdbart, at blive ved med at kortslutte Københavns byudvikling ved at gøre udbygning af letbaner eller metroforbindelser afhængig af grundsalg og megalomane byggeprojekter”, siger Karina Vestergård Madsen.

Københavnerne skal høres
Enhedslisten understreger, at den endelige beslutning i forhold til hele Lynetteholmen først kan tages, når rapporterne om de miljømæssige konsekvenser af hele projektet er fremlagt, og der har været en bred folkelig debat i København.

”Før der kan træffes en endelig beslutning, om projektet skal sættes igang, så skal københavnerne høres. Københavns fremtid skal ikke kun lægges i hænderne på nogle få klimablinde politikere på rådhuset, der slet ikke har været i dialog med befolkningen”, siger Karina Vestergård-Madsen, som sammenligner projektet med tidligere tiders katastrofale motorvejsplaner igennem København.

”Havnetunnellen fremstår som et levn fra fortiden. Det er noget nær det mest destruktive trafikprojekt i København siden dengang, at socialdemokraterne kæmpede for, at der henover søerne skulle anlægges en motorvej tværs igennem København. Man skulle tro at de sidste 40 års debat om miljøet havde gjort socialdemokraterne klogere. Men de aktuelle planer viser, at de desværre stadig lever i en fossil fortid uden erkendelse af omfanget af de klimaproblemer, kloden står over for”, lyder det afsluttende fra Karina Vestergård-Madsen.