Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Borgmester vil have mindre byggeri og mere selvbyg på Stejlepladsen

By & Havn skal gøre mere for at sikre, at Fiskerhavnens bevaringsværdige kulturmiljø kommer til at spejle sig i nybyggeriet på Stejlepladsen, mener teknik- og miljøborgmester

Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø, som Københavns Kommune selv anser for truet på grund af tendensen med at udvikle byens havnearealer til beboelse. Alligevel har et bredt flertal uden om Enhedslisten besluttet at bygge på det grønne område Stejlepladsen, hvor havnens sidste bundgarnsfiskere opbevarer deres bundgarnspæle og -net. Dermed mister Sydhavn sine sidste erhvervsfiskere, og Fiskerhavnen en vigtig del af områdets identitet og særkende. Hvis den beslutning ikke står til at ændre, gælder det om at bevare bydelens klondike-præg, hvor beboernes skæve tænkning har fået lov til at præge bygningerne. Men hvis bebyggelsesprocenten skal være helt oppe på 140, og hvis det kun er 45 pct. af området, der bliver øremærket til med- og selvbyg som anbefalet i arkitektkonkurrencens vinderforslag, så vil kommunens egne bange anelser blive til virkelighed, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

”Vi bevarer ikke byens sjæl og identitet, når flertallet gang på gang lader penge styre udviklingen af byen. Overborgmesteren holder skåltaler, hvor han betoner vigtigheden af at bevare byens grønne områder. Alligevel skaffer han flertal for at bygge på dem. Kan vi ikke bremse de planer, vil jeg prøve at skaffe flertal for, at By & Havn sætter bebyggelsesprocenten ned og bliver forpligtet til at hele området skal udvikles med selvbyg,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Stejlepladsen er i dag et af byens få tilbageværende grønne områder, hvor københavnerne kan nyde naturen på naturens præmisser. Derfor har det vakt stor modstand, at et flertal vil bygge på området. I vinderforslaget lægges der op til at plante 820 træer som erstatning for den tabte natur. Det bliver svært at få plads til med så tæt byggeri, frygter borgmesteren.

”Vi ser desværre alt for ofte, at de store developere og arkitektvirksomheder har lært, hvad de skal lægge vægt på for at få de bitre piller til at glide lidt nemmere ned hos københavnerne og hos os politikere. Men når projekterne så skal realiseres, kan de gode intentioner ikke føres ud i virkeligheden. Flertallet bør i den kommende lokalplan sikre, at de mere 820 træer fra vinderforslaget bliver en realitet. Det kan de kun ved at bygge færre end de foreslåede knap 900 boliger,” mener Ninna Hedeager Olsen.