Fire borgmestre vil have grønnere trafik i København

Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale er klar til at gøre det lidt sværere at vælge bilen i København for i stedet at fremme de grønne transportformer og nedbringe luftforurening, udledning af CO2 og trængsel. Nødvendigt hvis man vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad, lyder det fra borgmestrene.

For syv år siden besluttede Københavns Borgerrepræsentation sig for, at København i 2025 skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad. Et ambitiøst mål som kræver hårdt og målrettet arbejde. Og forud for årets budgetforhandlinger står politikerne nu ved en skillevej. Det er nemlig nødvendigt at beslutte sig for, hvordan man kommer i mål med den store vision.

Midtvejsevalueringen af klimaplanen i 2018 viste, at selv om man fremadrettet kunne finde finansiering til alle indsatser i klimaplanen, ville der stadig være en manko på omkring 200.000 tons CO2, som der skulle findes nye løsninger på, hvis København skal nå målet i 2025. Det skyldes ikke mindst manglende nedbringelser af CO2-udledningen fra transportområdet.

Politisk ser der ud til at være enighed om at satse på fire områder: Transportområdet, flere vindmøller, grønnere bygge- og anlægsmaskiner og forsøg med lagring af CO2. Men på særligt et af dem kræver borgmestrene fra Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale, at ambitionsniveauet sættes i vejret. Den grønne blok er klar med krav om en ny mobilitetspakke, som skal gøre mere for at begrænse biltrafikken i byen. Det skyldes blandt andet, at emissionerne fra transportsektoren i øjeblikket udgør det største problem for at nå i mål med kommunens klimaplan. Samtidig er bilerne årsag til luftforurening og trængsel i hovedstaden, og derfor giver det god mening at få nedbragt antallet af biler i byen, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

– Vi har et fælles mål om en grønnere fremtid, og hvis vi skal nå det mål, må vi også tage de beslutninger, der måske er upopulære hos bilejerne i København, men som er nødvendige for at få en CO2-neutral by uden luftforurening. Med en ny regering, der er åben for at tale om roadpricing, har vi en historisk mulighed for at sikre værktøjer til at gribe ind over for bilerne og samtidig sikre gode og grønne alternativer, så generne bliver mindst mulige. Vi er fire borgmestre, som er klar til at tage ansvar for en grøn fremtid, og så kan vi jo kun håbe på, at der kan findes et grønt flertal for ønsket, siger Ninna Hedeager Olsen.

Mobilitetspakken indeholder emner som trafikdæmpede zoner, hvor mindre områder lukkes for gennemkørende trafik, omprioritering af vejareal, genveje til fordel for de grønne transportformer og en fordyrelse af parkering for både pendlere og københavnere. Samtidig skal buslinjer også opgraderes.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT) siger:

Biltrafikken er en af Københavns største klimasyndere. Derudover forurener den luften og skaber så megen trængsel, at vi som by slet ikke har råd til at lade stå til. Hvis København skal være en grøn by, skal biltrafikken reduceres kraftigt, og det glæder mig, at det er en ambition, vi står sammen om på tværs af partier.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) er på linje med sine borgmesterkolleger:

– Arbejdet for renere luft til københavnerne går alt for langsomt. Hvert år dør 550 mennesker for tidligt ogder er ca. 20.000 nye tilfælde af kronisk bronkitis, astma, luftvejslidelser, hjertesvigt og lungekræft på grund af luftforureningen. Trafikken er en stor del af problemet. Derfor skal vi have færre og grønnere biler i København. Vi skal bruge videnskaben som løftestang. Derfor har jeg som sundhedsborgmester nedsat et ekspertudvalg, så vi dels får den nyeste viden, men også nye konkrete initiativer på banen til gavn for københavnernes sundhed. Men vi har også brug for at den nye regering træder i karakter, og bakker op om bedre luftkvalitet i landets hovedstad. Københavnerne skal ikke risikere at blive syge blot ved at trække vejret, siger Sisse Marie Welling.

Socialborgmester Mia Nyegaard (RV) er også klar til at se på nye indsatser for klimaets skyld:

– I Radikale Venstre er vi altid på udkik efter nye teknologiske og trængselsreducerende tiltag, som kan give københavnerne bedre luftkvalitet og bedre muligheder for bruge byens rum. En af de mange ting vil skal have styr på er, at vi skal have gjort parkeringen i København tidssvarende. Parkeringen skal gøres klar til fremtidens nye og grønne biler samtidig med, at københavnere der har brug for deres bil, stadig kan parkere, siger Mia Nyegaard.

Udover mobilitetspakken skal der fokuseres på øget vindenergi, grønnere bygge- og anlægsmaskiner samt forsøg med geologisk CO2-lagring (carbon capture).

Med opbakning fra Folketinget kan en reduktion af biltrafikken ske gennem roadpricing. Fra kommunal side er det nødvendigt at finde flertal for at nedlægge parkeringspladser, gøre det dyrere at parkere og prioritere byens begrænsede vejareal til de grønne transportformer, så det bliver mindre attraktivt at være bilist i København.