Hassan Nur Wardere. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Forringelse af danskundervisning er ikke klog beslutning

Kultur og sprog hænger sammen. Fordi man gennem sproget udtrykker værdier, mening, holdninger og gennem sproget kommunikerer, udveksler synspunkter og udviser forståelse for andre. Sproget er et vigtigt redskab til at begå sig i det samfund, man lever i, og sproget afspejler den kultur, der tales i.

Sproget er nøglen til integration. Man skal kunne kommunikere, læse og forstå sproget i det land man lever i. I Borgerrepræsentationen har et flertal besluttet at spare ni millioner kroner ved at omlægge det nuværende dansktilbud til borgere under aktiv beskæftigelsesindsats til et nyt beskæftigelsestilbud kaldet ”jobdansk”.

Enhedslisten mener, at det er en dårlig ide at omlægge sprogundervisningen til en ny beskæftigelsesindsats, der alene har til formål at skubbe borgere hurtigt ud på arbejdsmarkedet og sikre gratis arbejdskraft for virksomhederne.

Der er stadig mange både private virksomheder og offentlige institutioner, der nyder godt af den gratis arbejdskraft, de får i form af praktikanter fra jobcenteret. Det er veldokumenteret, at private virksomheder udnytter muligheden for at få arbejdsløse i praktik i stedet for at ansætte medarbejdere til en reel løn og på de almindelige betingelser, der er på arbejdsmarkedet. F.eks. var der fra 2015-2018 mere end 6000 borgere, der var i virksomhedspraktik to gange i samme virksomhed, uden at dette førte til et reelt job.

Vores sprogundervisning skal ikke ødelægges af kold og kontant kassetænkning, der spekulerer i at levere gratis arbejdskraft. Udover at sprog er vigtigt for integrationen, så er det vigtigt at vores nye borgere får en tilknytning til vores by. Nogle af dem har børn, der går i børnehave eller skole, og derfor er det endnu vigtigere at deres forældre skal kunne begå sig i det samfund som de lever i. Vi risikerer at skabe en hele generation af nye danskere, der aldrig helt kommer til at mestre sproget.

Blogger: